Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi

Forskningsomtale

Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi

Publisert Oppdatert

Internettbasert psykologisk terapi kan redusere kronisk smerte og symptomene på angst og depresjon hos personer med ulike muskel- og skjelettlidelser. Det er usikkert om den positive effekten vedvarer over lengre tid, konkluderer en publisert Cochrane-oversikt.

Internettbasert psykologisk terapi kan redusere kronisk smerte og symptomene på angst og depresjon hos personer med ulike muskel- og skjelettlidelser. Det er usikkert om den positive effekten vedvarer over lengre tid, konkluderer en publisert Cochrane-oversikt.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

Hva er kronisk smerte?

I Norge er det mange som oppsøker helsetjenesten på grunn av ulike smertelidelser. Når smertene vedvarer over tre måneder, kaller vi dem kroniske. De vanligste kroniske smertetilstandene er hodepine og muskel- og skjelettlidelser. Personer som har kroniske eller tilbakevendende smerter kan oppleve endringer i sinnsstemning eller utvikle søvnforstyrrelser.

Hvordan behandles kronisk smerte?

I tillegg til å få behandling for den fysiske smertetilstanden, har forskning vist at personer med kroniske lidelser har økt risiko for angst eller depresjon og derfor også behov for psykologisk terapi. En av de vanligste psykologiske terapiformene er kognitiv atferdsterapi gitt enten i personlig møte med helsepersonell eller levert via internett.

Hva sier forskningen?

Forfatterne som står bak denne systematiske oversikten vurderte effekten av internettbasert psykologisk terapi hos personer som har muskel- og skjelettlidelser sammenlignet med venteliste/vanlig oppfølging.

Forfatterne inkluderte elleve randomiserte kontrollerte studier om personer med muskel- og skjelettlidelser og fant at:

 • Internettbasert psykologisk terapi trolig reduserer smerte. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi trolig gir færre uføre. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi trolig gir litt færre depresjonssymptomer. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi trolig gir litt færre angstsymptomer. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi muligens gir litt bedre livskvalitet. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha lav kvalitet.

Forskerne fant ingen studier om effekten av internettbasert psykologisk terapi på alvorlige uønskede hendelser eller brukertilfredshet.

Effekten ble målt rett etter behandlingen var ferdig og det er dermed usikkert om den vedvarer på lengre sikt.

Resultattabell

Internett_psyk.
Internett_psyk.

Forfatterne som står bak denne systematiske oversikten vurderte også effekten av internettbasert psykologisk terapi mot kronisk smerte hos personer som har migrene/hodepine sammenlignet med venteliste/vanlig oppfølging.

Forfatterne inkluderte fem randomiserte kontrollerte studier om personer som har migrene/hodepine og fant at:

 • Det er usikker om internettbasert psykologisk terapi sammenlignet med venteliste/vanlig oppfølging har effekt på smerte. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha svært lav kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi gir muligens færre uføre. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha lav kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi gir trolig liten eller ingen forskjell på depresjonssymptomer. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Internettbasert psykologisk terapi gir trolig liten eller ingen forskjell på angstsymptomer. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.

Forskerne fant ingen studier om effekten av internettbasert psykologisk terapi på livskvalitet, alvorlige uønskede hendelser eller brukertilfredshet.

Effekten ble målt rett etter behandlingen var ferdig og det er dermed usikkert om den vedvarer på lengre sikt.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Vi har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av middels, lav og svært lav kvalitet. Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Mer om denne systematiske oversikten

Forfatterne i Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt om effekten av psykologisk terapi levert over internett mot smerte hos personer med kroniske smertetilstander. Personene som var med i fem av studiene hadde migrene, eller annen form for kronisk hodepine eller tilbakevendende hodepine. I ti av studiene deltok personer som var diagnostisert med ulike former for muskel- og skjelettlidelser som fibromyalgi, artrose eller nakke- og/eller ryggsmerte. I en av studiene var personer inkludert uavhengig av hvilke smertelidelse de hadde. Studiene ble slått sammen og analysert i henholdsvis kategorien; hodepine tilstander, og den andre kategorien var ikke-hodepine smertetilstander. Internettbasert-terapi besto av ulike terapiformer som kognitiv atferdsterapi (CBT), løsningsfokusert-terapi (SFT), aksepterings- og forpliktelsesterapi (ACT) og aktiv tilstedeværelse (Mindfulness). I to av studiene fikk deltakerne også tilbud om telefonstøtte. Varigheten på terapien varierte fra tre til 46 uker, gjennomsnittlig varighet var elleve uker.

Deltakerne som var randomisert til kontrollgruppen fikk enten stå på venteliste (åtte studier), vanlig oppfølging (tre studier), diskusjonsforum (tre studier) eller muskelavspenning (en studie). Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant femten studier med til sammen 2012 deltakere, hvorav 80 prosent var kvinner. De fleste studiene hadde lav risiko for skjevheter (bias). Begrensningene var uklar rapportering av randomiseringsprosessen (ni studier) og at over 400 deltakere falt fra i løpet av studieperioden.  Alle studiene var publisert etter år 2000. De positive effektene så ikke ut til å vedvare over lengre tid etter at terapien var avsluttet. Analysene om effekten vedvarer er få og har svært få deltakere så de konklusjonen er meget usikre og er ikke presentert i denne omtalen.

Kilde

Eccleston C, Fisher E, Craig L, Duggan GB, Rosser BA, Keogh E. Psychological therapies (Internet-delivered) for the management of chronic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD010152.

Lenke

Cochrane-oversikten: Psychological therapies (Internet‐delivered) for the management of chronic pain in adults (cochranelibrary.com)