Hopp til innhold

Rapport

Legemiddelforbruket i Norge 2009-2013 (Legemiddelstatistikk 2014:1)

Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

Legemiddelstatistikk 2014:1.jpg

Grossiststatistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.


Trykt og nedlastbar i en parallell norsk/engelsk utgave.

Om rapporten

  • Utgitt: Mars 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Sakshaug, Strøm, Berg, Salvesen Blix, Litleskare og Granum.
  • ISSN trykt: 1890-9647
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-610-7
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-611-4