Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide

Forskningsomtale

Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide

Publisert Oppdatert

Å gi høydose kalsiumtilskudd til gravide forebygger trolig høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning. Tiltaket fører trolig til at færre fødes for tidlig, men det er usikkert hvor stor denne effekten er. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Å gi høydose kalsiumtilskudd til gravide forebygger trolig høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning. Tiltaket fører trolig til at færre fødes for tidlig, men det er usikkert hvor stor denne effekten er. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Fønhus MS.

Hovedbudskap

Høyt blodtrykk under svangerskapet, med eller uten protein i urinen (proteinuria), er en av hovedårsakene til død og sykelighet hos mor og det nyfødte barnet.  Svangerskapsforgiftning, som viser seg som høyt blodtrykk og proteinuria, kan oppstå under graviditeten, under fødselen eller det første døgnet etter fødselen. Det er den vanligste av farlige fødselskomplikasjoner, og kan påvirke både moren og det nyfødte barnet. For tidlig fødsel skyldes ofte høyt blodtrykk og er den vanligste årsaken til død og funksjonsnedsettelse hos det nyfødte barnet. Finnes det forebyggende tiltak som kan redusere risikoen for å få høyt blodtrykk og svangerskapskomplikasjoner forbundet med høyt blodtrykk? Et tiltak som man tror kan ha forebyggende effekt på høyt blodtrykk er kalsium. Kalsium er en viktig byggestein i skjelettet, men har også stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av kalsiumtilskudd sammenlignet med ingen kalsiumtilskudd/placebo til gravide og funnet at:

 • Høydose kalsiumtilskudd trolig reduserer andelen gravide som får høyt blodtrykk (middels tillit til resultatet). Rundt 35 prosent færre får høyt blodtrykk
 • Høydose kalsiumtilskudd trolig reduserer andelen gravide som får svangerskapsforgiftning (middels tillit til resultatet). Andelen kvinner som får svangerskapsforgiftning halveres
 • Høydose kalsiumtilskudd trolig reduserer andelen gravide som føder for tidlig (middels tillit til resultatet), men det er usikkerhet knyttet til dette resultatet. I beste fall vil 40 prosent færre kvinner føde for tidlig, mens det i verste fall er ingen forandring med kalsiumtilskudd

Tilliten vi har til resultatet kan være stor, middels, liten eller svært liten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Man vurderer hvor stor tillit man bør ha til hvert enkelt resultat presentert.

Resultattabell I

Tabell 1 - kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide

Cochrane-forfatterne fant videre at den positive effekten trolig var noe større for kvinner som:

 • er i høyrisikogrupper for å utvikle høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning
 • har et kalsiumfattig kosthold (ofte definert som mindre enn 900 mg kalsium per dag)

Resultattabell II

Tabell 2 - kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide.
Tabell 2 - kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide.

Bakgrunn

Høyt blodtrykk

Når man måler blodtrykket, så måles det arterielle blodtrykket. To verdier gis:

 1. Det systoliske, det trykket som måles når hjertet trekker seg sammen
 2. Det diastoliske, det trykket som måles når hjertet er avslappet

En normal variasjon i det systoliske blodtrykket er typisk fra 100–160 mmHg og i det diastoliske fra 70–90 mmHg. Høyt blodtrykk kan defineres som vedvarende diastolisk blodtrykk på over 95 mmHg. Blodtrykket øker med alderen, og man må naturligvis ta alderen med i betraktningen når man vurderer hvor «normalt» blodtrykket er.  

Svangerskapskomplikasjoner forbundet med høyt blodtrykk sees hos 8-10 % av alle gravide. Kronisk høyt blodtrykk forekommer hos 1-2 % og høyt blodtrykk i svangerskapet hos 4-5 % i Norge. (Norsk gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp 2008).

Svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en komplikasjon som kan oppstå under graviditeten, under fødselen eller det første døgnet etter fødselen. Det er den vanligste av farlige fødselskomplikasjoner, og kan påvirke både moren og fosteret. Denne komplikasjonen er karakterisert av høyt blodtrykk, proteinuri og noen ganger ødem. Tilstanden kan klassifiseres som lett eller alvorlig. Svangerskapsforgiftning kan gi symptomer fra de fleste av kroppens organer, men noen gravide merker ingen symptomer - særlig tidlig i forløpet. Sykdomsforløpet er vanskelig å forutsi og tilstanden kan forverre seg raskt. Alvorlige komplikasjoner til svangerskapsforgiftning er HELLP-syndromet, for tidlig løsning av placenta og eklampsi. Svangerskapsforgiftning som starter tidlig (før 34. uke) er ofte forbundet med infarkter i placenta og redusert fostervekst. Ved alvorlig svangerskapsforgiftning er behandlingen sykehusinnleggelse for overvåkning. Den eneste kurerende behandlingen er at barnet fødes. Derfor settes fødselen av og til i gang.

Svangerskapsforgiftning utvikles hos rundt 3 % i Norge (Norsk gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp 2008). Økt risiko for svangerskapsforgiftning sees blant annet hos førstegangsgravide, kvinner som bærer flerlinger, kvinner over 35 år, kvinner som tidligere har hatt svangerskapsforgiftning, kvinner med kronisk høyt blodtrykk, nyresykdom eller diabetes mellitus.

For tidlig fødsel

For tidlig fødsel defineres som fødsel før 37 fullgåtte svangerskapsuker. For tidlig fødsel er den vanligste årsaken til død og funksjonsnedsettelse hos et nyfødt barn. I Norge fødes ca. 7,5 % av barna for tidlig. De aller fleste barn som er født for tidlig vokser opp uten at de opplever spesielle vansker, men sammenliknet med fullbårne barn, har de allikevel en høyere risiko for å utvikle ulike typer vansker. Vanskene kan være fysiske eller psykiske. Risikoen øker jo mer for tidlig barnet er født og jo lavere fødselsvekt det har.

Noen kvinner har økt risiko for å føde for tidlig. Unormal eller svak livmor, livmorhals eller morkake samt svangerskapsforgiftning, tilbakevendende infeksjoner (i vagina og urinveiene), kronisk sykdom hos mor og høy alder hos mor kan øke denne risikoen. Det at kvinnen tidligere har født for tidlig, at hun bærer flerlinger eller har veldig tette svangerskap kan være andre årsaker.

Kalsium

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen og 99 % av dette finnes som kalsiumsalter i skjelettet. Kalsium er altså en viktig byggestein i skjelettet, men har også stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller.

Det finnes ulike teorier om hvordan for lite kalsium kan føre til høyt blodtrykk og andre svangerskapskomplikasjoner. Én teori går ut på at for lavt kalsiuminntak fører til økt frigivelse av hormoner (enten paratyrodeahormon eller renin) som øker kalsiumkonsentrasjonen inne i glattmuskulaturen i blodårene og dermed fører til sammentrekning av disse (vasokonstriksjon). Det er rimelig å anta at ved å få i seg tilstrekkelig med kalsium, så vil man unngår dette og dermed blodtrykket reduseres. På tilsvarende måte ser man for seg at kalsium via samme mekanisme kan forhindre at glattmuskulaturen i livmoren trekker seg sammen og dermed minske sammentrekninger og på den måten unngå for tidlig fødsel.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser i november 2013. De fant 24 studier med til sammen 17964 gravide. Resultatene formidlet her omhandler gravide som ble gitt høydose kalsiumtilskudd og er basert på 14 studier med til sammen 15730 gravide. Forfatterne har oppgitt at én av disse 14 studiene er utført i USA, én i Argentina, én i Australia og at én studie er internasjonal. Hvor de resterende studiene er utført er ikke oppgitt. Høydose kalsiumtilskudd ble definert som over ett gram per dag. De fleste av studiene ga 1,5 g til 2 g per dag. De fleste av de 15730 kvinnene var i lavrisikogruppen (15 143 kvinner) og hadde et kalsiumfattig kosthold (10 678 kvinner). Her er et kalsiumfattig kosthold definert som under 900 mg kalsium daglig eller definert av den enkelte primærstudieforfatteren. Det er uklart hvor langt i svangerskapet kvinnene som deltok var og hvor lenge tiltaket varte og hvor lenge de ble fulgt opp.

Kilde

Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Duley L, Torloni MR. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD001059

Les hele artikkelen i Cochrane Library:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001059.pub4/abstract.