Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fysisk trening for depresjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fysisk trening for depresjon

Forskningsomtale

Fysisk trening for depresjon

Publisert Oppdatert

Fysisk trening reduserer trolig symptomer på depresjon, men er ikke bedre enn antidepressiva eller psykologisk behandling. Det er usikkert om fysisk trening bedrer livskvaliteten sammenliknet med annen eller ingen behandling. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Fysisk trening reduserer trolig symptomer på depresjon, men er ikke bedre enn antidepressiva eller psykologisk behandling. Det er usikkert om fysisk trening bedrer livskvaliteten sammenliknet med annen eller ingen behandling. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Giske L, Dahm KT.

Hovedbudskap

Bakgrunn

Depresjon karakteriseres av vedvarende nedstemthet, mangel på initiativ og glede og er assosiert med en rekke følelsesmessige, kognitive, fysiske og atferdsmessige symptomer. I henhold til Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjerde utgave (DSM-IV), klassifiseres depresjon som mild, moderat eller alvorlig etter antall symptomer og grad av funksjonsnedsettelse.

Behandling for depresjon

Depresjon behandles vanligvis med antidepressiva eller psykologisk behandling, eller en kombinasjon av begge. Mange foretrekker imidlertid andre behandlingsmetoder. Det er vist en økende interesse for blant annet musikkterapi, lysbehandling, avspenningsteknikker og fysisk trening. Mens flere retningslinjer anbefaler fysisk trening for depresjon, anbefaler NICE ytterligere evaluering av tiltaket. Fysisk trening, eller heretter trening (exercise), blir definert i oversikten som «planlagt, strukturert og repetitiv kroppslig bevegelse gjort for å bedre eller opprettholde en eller flere komponenter av fysisk form».

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av trening for personer med diagnosen depresjon. Trening ble sammenlignet med ingen behandling/placebo eller annen behandling (antidepressiva, psykologisk behandling eller andre behandlingsformer, for eksempel lysbehandling). Det primære utfallsmålet var symptomer på depresjon og vanligste måleinstrument Beck Depression Inventory. Studiene viste at:

For å redusere symptomer på depresjon er:

  • trening trolig mer effektivt enn ingen behandling +++o
  • trening trolig ikke mer effektivt enn antidepressiva (konklusjonen er basert på få studier) +++o
  • trening trolig ikke mer effektivt enn psykologisk behandling (konklusjonen er basert på få studier) +++o

Studiene viste også at:

  • Når kun studier av høy kvalitet ble undersøkt, var forskjellen mellom trening og ingen behandling usikker.
  • Fremmøte på treningen var mellom 50 og 100 prosent.
  • Evidensen for at trening for depresjon hadde effekt på livskvalitet var usikker.

Kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert til å være middels for trening sammenliknet med ingen-, medikamentell- eller psykologisk behandling. 

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet inkluderte 39 randomiserte kontrollerte studier med 2326 deltakere i oversikten. De som var med i studien hadde ulik alvorlighetsgrad av depresjon. Trettifem studier med 1353 deltakere sammenliknet trening med ingen behandling eller placebo. Treningen bestod av for eksempel løping, gangtrening, styrketrening eller en blanding av disse. En meta-analyse av studiene viste en standardisert gjennomsnittlig forskjell på -0,62 (95 % konfidensintervall (KI): -0,81 til -0,42) som indikerer moderat klinisk effekt til fordel for trening. Når kun studier av høy kvalitet ble analysert, totalt seks studier, viste metaanalysen en standardisert gjennomsnittlig forskjell på -0,18 (95 % KI: -0,47 til 0,11), det vil si en ikke-signifikant forskjell mellom gruppene. Syv studier med 189 deltakere sammenliknet trening og psykologisk behandling, og fire studier med 300 deltakere sammenliknet trening med medikamentell behandling. Forskerne understreker at videre forskning er nødvendig for å avklare om trening er like bra eller bedre enn medikamentell og psykologisk behandling.

Kilde

Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA, Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, Mead GE. Exercise for depression. The Cochrane Library 2013, Issue 9

Les hele oversikten i Cochrane Library