Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsomtale

Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag

Publisert Oppdatert

Fysisk trening kan være effektivt for å bedre gangfunksjon, forflytningsevne, balanse og daglig funksjonsevne hos personer med hjerneslag. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Fysisk trening kan være effektivt for å bedre gangfunksjon, forflytningsevne, balanse og daglig funksjonsevne hos personer med hjerneslag. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Bakgrunn

Hjerneslag fører ofte til en lammelse eller begrensninger i muskelfunksjon på den ene siden av kroppen, noe som igjen påvirker bevegelsesmønster, fysisk yteevne og daglige aktiviteter. Det er derfor vanlig at den fysiske aktiviteten reduseres etter et slag. De fleste som får hjerneslag er over 70 år, og slag er den vanligste årsaken til nedsatt funksjonsevne hos eldre.

Fysisk trening blir definert som en planlagt og regelmessig fysisk aktivitet som har til hensikt å påvirke en eller flere faktorer for fysisk yteevne. Treningen er ofte rettet mot utholdenhet og maksimal eller utholdende muskelstyrke.

I Norge er det ulik praksis om å opplyse om at fysisk trening kan være nyttig for personer som har hatt hjerneslag. Det er også usikkert i hvor stor grad personer med hjerneslag får tilbud om fysisk trening. Personer med hjerneslag har rett til gratis behandling og trening hos fysioterapeut.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av fysisk trening for personer med hjerneslag. Trening ble inndelt i utholdenhetstrening, styrketrening og sammensatt trening (kondisjon og styrke). Trening og standardbehandling ble sammenliknet med standard behandling. Trening alene ble også sammenliknet med ingen behandling. Et hovedutfallsmål var funksjonsevne (på engelsk disability) som ble målt med ulike skalaer, for eksempel Barthel index. Andre utfallsmål var blant annet ganglengde (6 minutter gangtest), ganghasting og balanse (Berg balanse skala).

Studiene viste at:

  • Kondisjonstrening bedrer trolig funksjonsevne hos personer med hjerneslag (+++o)
  • Kondisjonstrening bedrer trolig maksimal ganghastighet og ganglengde hos personer med hjerneslag (+++o)
  • Kondisjonstrening bedrer trolig balansen hos personer med hjerneslag (+++o)
  • Effekten av styrketrening og sammensatt trening var usikker (+ooo)

Vi har vurdert dokumentasjonen for kondisjonstrening til å være av middels kvalitet på grunn av uklarhet rundt randomiseringsprosedyrene, manglende blinding av den som foretok registreringene og ufullstendig rapportering av frafall i noen studier. For styrketrening og sammensatt trening ble kvaliteten vurdert til å være svært lav fordi det var få pasienter i hver sammenlikning.

Mer om den systematiske oversikten

Forskerne har undersøkt hvordan fysisk trening virker på pasienter med hjerneslag. De inkluderte 45 studier med til sammen 2188 deltakere som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Deltakerne trente tre dager eller mer pr. uke, og treningen varte fra tre til 12 uker.

Trening ble kategorisert som kondisjonstrening (22 studier, 995 deltakere), styrketrening (åtte studier, 275 deltagere) og sammensatt trening (15 studier, 360 deltakere). Treningen foregikk på ulike tidspunkt i rehabiliteringsfasen (fra åtte dager til 7,7 år etter slaget). Kondisjonstrening bestod i hovedsak av ergometersykling eller trening på tredemølle. Styrketreningen ble gjennomført ved bruk av vekter, elastiske bånd eller treningsapparater. Resultatene for ganglengde viste at treningsgruppen gikk gjennomsnittlig 27 meter lengre på seks minutter (95 % konfidensintervall fra 9 til 45 meter) sammenliknet med kontrollgruppen (gjennomsnittlig ganglengde 292 meter).

Antall dødsfall var også et hovedutfallsmål, men resultatene var usikre, og det ble ikke rapportert om forskjeller mellom gruppene. Det var få studier som fulgte deltakerne etter at intervensjonene var avsluttet, og langtidseffekten er derfor usikker.

Kilde

Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M, Greig CA, Mead GE. Physical fitness training for stroke patients. The Cochrane Library 2013, Issue 10.

Les hele oversikten i Cochrane Library .

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Dalsbø T, Leiknes KA.