Hopp til innhold

Statistikk

Europeisk narkotikarapport 2014

Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2014. Den oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.

Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2014. Den oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Ny interaktiv årsrapport

EUs narkotikabyrå har endret formen på sin rapportering om narkotikasituasjonen i Europa. Den årlige oversikten over narkotikasituasjonen kommer nå i en mer aktuell, interaktiv og sammenlenket informasjonspakke. Hovedelementet er Europeisk narkotikarapport 2014: Trender og utviklinger, som oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge. Denne overordnede analysen utforsker blant annet forsyning av narkotika, narkotikabruk og narkotikarelaterte problemer, helsemessige og sosiale tiltak og narkotikapolitikk.

Rapporten ledsages av seks nettbaserte interaktive artikler, Perspektiver på narkotika (Perspectives on drugs/PODs), som gir mer dyptgående innsikt i viktige temaer. Pakken inkluderer også statistiske opplysninger (Statistical bulletin) og landoversikter (Country overviews), som presenterer data og analyser på nasjonalt nivå. Europeisk narkotikarapport 2014 utgis på 23 språk (i trykt utgave og på internett).

På nettstedet www.emcdda.europa.eu/edr2014 får du tilgang til all informasjonen i rapporten.

Dette er en rapport fra The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
  • Forfattere:
  • ISSN trykt: ISSN 2314-923X
  • ISBN trylt: 978-92-9168-705-3