Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende? »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende?

Forskningsomtale

Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende?

Publisert

Hos førstegangsfødende som velger epidural som smertelindrende vil omtrent like mange føde ved hjelp av keisersnitt eller ved instrumentell hjelp, uavhengig av om epidural gis tidlig eller sent i fødselsforløpet. Varigheten på fødselens andre fase påvirkes ikke i vesentlig grad og trolig ikke det nyfødte barnets helsetilstand heller. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Hos førstegangsfødende som velger epidural som smertelindrende vil omtrent like mange føde ved hjelp av keisersnitt eller ved instrumentell hjelp, uavhengig av om epidural gis tidlig eller sent i fødselsforløpet. Varigheten på fødselens andre fase påvirkes ikke i vesentlig grad og trolig ikke det nyfødte barnets helsetilstand heller. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Fønhus MS.

Hovedbudskap

Omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre nr. 8 2014

Kvinners opplevelse av smerter under fødsel varierer. Det finnes ulike måter å lindre smertene på. Om en kvinne ønsker å ta i bruk smertelindrende, og i så fall hvilken Foto: Colourbox  

type og/eller metode, avhenger av kvinnens ønsker og behov. Epidural er en velkjent smertelindrende metode. Det er ulike synspunkter på når i fødselsforløpet epidural bør gis.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av å gi epidural tidlig (ved mindre enn 4-5 cm åpning) i fødselsforløpet sammenlignet med sent (ved mer enn 4-5 cm åpning) til førstegangsfødende.

Å gi epidural tidlig versus sent i fødselsforløpet gir:

  • liten eller ingen forskjell i antall kvinner som føder ved hjelp av keisersnitt (høy tillit til resultatet)
  • liten eller ingen forskjell i antall kvinner som får instrumentell hjelp under fødsel (høy tillit til resultatet)
  • liten eller ingen forskjell i varigheten av andre fase av fødselen (høy tillit til resultatet)
  • trolig liten eller ingen forskjell i det nyfødte barnets helsetilstand (middels tillit til resultatet)

Det er i midlertid usikkert hvorvidt lengden på fødselens første fase påvirkes og hvor tilfredse kvinnene er med smertelindringen.  Forskningen gir ikke svar på om bruk av epidural tidlig påvirker varighet på første fase av fødselen, på hvor tilfredse kvinnene er med smertelindringen eller om bivirkninger av epidural.

Tilliten til resultatet kan være stor, middels, liten eller svært liten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Man vurderer hvor stor tillit man bør ha til hvert enkelt resultat presentert.

Resultattabell

Epidural_omtale.
Epidural_omtale.

Bakgrunn

Epidural er en velkjent smertelindrende metode hvor medikamentet injiseres inn i væsken som omgir ryggmargen, epiduralrommet. Epidural er et effektivt smertestillende medikament, men også en inngripende (invasiv) prosedyre som har bivirkninger som muskelsvakhet, kvalme, skjelving, kløe og hodepine. Alvorlige bivirkninger ses sjeldnere.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i februar 2014, og fant ni studier med til sammen 15 752 førstegangsfødende som de inkluderte i oversikten. Kvinnene var friske og ved termin med ett barn som lå i hodeleie. Kvinner med kompliserte graviditeter ble ekskludert. Definisjonen på hva som var tidlig og sent i fødselsforløpet varierte med tanke på livmorhalsens åpning. To studier brukte 5 cm som grense, fem studier brukte 4 cm som grense og én studie brukte 2 cm som grense. Epiduraldose, -konsentrasjon og –metode varierte. I seks studier ble det brukt adjuvante (forsterkende) opioider som fentanyl og sufentanil, mens det i de resterende tre ikke ble brukt adjuvante opioider. tre studier ble det gitt kombinert spinal-/epidural,  mens det i fire studier ble gitt bolusdose med medikamenter, enten etter kvinnenes egne ønsker eller av egenstyrt epidural.

Blant de fødende som fikk epidural sent i fødselsforløpet, varierte smertelindringsstrategiene. I to studier fikk ikke kvinnene noe annet smertestillende før epidural ble gitt. I én studie fikk alle kvinner satt inn et kateter på forhånd hvor andre smertelindrende medikamenter kunne gis ved behov, mens det i resten av studiene ble brukt systemiske opioider som intravenøs buphine, intravenøs pethidine med promethazine, intramuskulær meperidine og intravenøs og intramuskulær hydromorphone.

Resultatene på tilfredshet med smertelindring blant førstegangsfødende ble ikke slått sammen. Forfatterne beskriver at det i fire studier med til sammen 1052 fødende generelt var høyere tilfredshet blant kvinnene som fikk tidlig epidural.

Resultatene på varigheten av første fødselsfase blant førstegangsfødende ble ikke slått sammen. Forfatterne beskriver at resultatene varierte mye, alt fra 91 minutter kortere til 45 minutter lengre blant kvinnene som fikk epidural tidlig i fødselsforløpet. Forfatterne forklarer ikke hva som defineres som første og andre fødselsfase.

Resultater fra alle primærutfallene (keisersnitt, instrumental førløsning og varighet på første og andre fødselsfase) er omtalt her. I tillegg har forfatterne rapportert resultater fra flere sekundærutfall, hvorav vi formidler det nyfødte barnets helsetilstand (Apgarskår under 7 ved 5 minutter) og tilfredshet med smertelindringen. Bivirkninger på selve medikamentet epidural er ikke rapportert som et eget utfall av forfatterne.

Kilde

Sng BL, Leong WL, Zeng Y, Siddiqui FJ, Assam PN, Lim Y, Chan ESY, Sia AT. Early versus late initiation of epidural analgesia for labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007238.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007238.pub2/abstract