Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?

Forskningsomtale

Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?

Publisert Oppdatert

Bruk av elektrisk tannbørste reduserer trolig bakteriebelegg og tannkjøttbetennelse mer effektivt enn bruk av vanlig tannbørste. Slik konkluderer forfatterne av en oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Bruk av elektrisk tannbørste reduserer trolig bakteriebelegg og tannkjøttbetennelse mer effektivt enn bruk av vanlig tannbørste. Slik konkluderer forfatterne av en oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Fønhus MS.

Hovedbudskap

Omtale av denne systematiske oversikten er også publisert i Nor Tannlegeforen Tidende 2014; 124: 633-4

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av å pusse tennene med elektrisk tannbørste sammenliknet med vanlig tannbørste og fant at:

  • Bakteriebelegg på tennene trolig reduseres hos de som bruker elektrisk tannbørste (middels tillit til resultatet)
  • Tannkjøttbetennelse trolig minskes hos de som bruker elektrisk tannbørste (middels tillit til resultatet)

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Resultattabell

Tabell: Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?.
Tabell: Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?.

Bakgrunn

God tannhygiene er viktig for å forhindre tannkjøttsykdom og tannråte. Bakteriebelegg som legger seg på og mellom tennene (plakk) er hovedårsaken til tannkjøttbetennelse (gingivitt). Når bakteriebelegget har fått ligge for lenge ved tannkjøttkanten får man tannkjøttbetennelse. Tannkjøttet vil da i noen tilfelle føles ømt og man kan begynne å blø og hovne opp, men ofte er det lite merkbare symptomer. Hvis en tannkjøttbetennelse forblir ubehandlet, kan den utvikle seg til periodontitt (tannløsning), som over tid  kan medføre at tenner løsner og faller ut.

Det er overbevisende evidens på at tannpuss, uansett type tannbørste, forebygger tannkjøttbetennelse. I følge forfatterne av Cochrane-oversikten kan tannpuss virke forebyggende mot periodontitt og sannsynligvis også tannråte dersom tannkrem med fluor brukes i tillegg.

Ved valg av tannbørste kan flere faktorer spille inn; personlige preferanser, pris, tilgjengelighet og anbefalinger fra fagfolk. Elektriske tannbørster er blitt populære de siste årene og disse varierer med tanke på hvordan børstehodet beveger seg (bevegelser fra side til side versus sirkulære bevegelser), og de kan variere mye i pris.

Det er viktig å presisere at tannpuss, uansett valg av tannbørste, har en forebyggende effekt på opphopning av plakk eller bakteriebelegg og derved tannkjøttbetennelse. Det forfatterne av denne oversikten ønsket å søke svar på er om én type tannbørste gir bedre effekt fremfor en annen.

Mer om denne systematiske oversikten

Forfatterne i Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt om effekter på munnhelse ved å bruke elektrisk tannbørste sammenliknet med vanlig tannbørste. De inkluderte 56 studier om til sammen 5068 personer i alle aldre. Av de 56 inkluderte studiene var 36 utført Nord-Amerika, 18 i Europa, én i Israel og én i India.

Forfatterne av den systematiske oversikten dro ikke slutninger om hvorvidt de observerte forskjellene i effekt er klinisk signifikante eller ikke, men har presentert effektestimatet på to ulike måter for å kunne gi leseren mulighet til å selv bedømme. De omregnet standardiserte gjennomsnittsforskjeller (SMD) tilbake til poengskår i det skåringsinstrumentet som var mest brukt for de to utfallene. Vi har ikke vurdert den kliniske signifikansen for effektestimatene omregnet til poengskår, men har presentert størrelsen på effekten i henhold til fortolkninger av SMD-effektestimater i tabellen over.

Ifølge forfatterne var kostnader, reabilitet og bivirkninger inkonsistent rapportert. Bivirkninger ble stedfestet og var kun midlertidige. Med tanke på at det kan ta flere år å utvikle periodontitt og et flertall av de inkluderte studiene hadde korte oppfølgingstider, er det ikke mulig å si sikkert at det er en direkte sammenheng mellom valg av tannbørste og utvikling av periodontitt. I tillegg spiller flere faktorer enn valg av tannbørste inn på tannrengjøringen. Forfatterne etterlyser flere robuste langtidsstudier for å kunne få bedre svar på effekt på munnhelse ved valg av tannbørste.

Morten Enersen (Institutt for Klinisk Odontologi) og Lise Lund Håheim (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) rettes en stor takk for deres bidrag med teksten.

Kilde:

Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Deery C, Walmsley AD, Robinson PG, Glenny AM. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD002281.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002281.pub3/abstract