Hopp til innhold

Rapport

30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter

Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.


Hovedbudskap

I dette notatet presenteres noen utvalgte tilleggsanalyser for fire av indikatorene på sykehusnivå:

• 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse (totaloverlevelse)

• 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag

• 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd

• 30-dagersoverlevelse etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt 

Sammendrag

12. februar 2015:
Det er laget en 2. utgave av disse lokale rapportene som erstatter de nedenfor.

Her redegjøres for hvilke justeringer som er gjort i den nye utgaven fra 2015.

NB: De gamle versjonene er fortsatt aktive, slik at det er mulig å se hvilke endringer som er gjort i de nye.

De lokale rapportene finnes lengre ned på denne siden, slik:
Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Resultatene presenteres på sykehus, helseforetak og regionalt helseforetaksnivå, og publiseres på helsenorge.no, samt i en nasjonal rapport.

Bakgrunnen for notatet er at Kunnskapssenteret jevnlig mottar henvendelser om å skaffe til veie mer utfyllende informasjon om datamaterialet og mer detaljerte resultater for kvalitetsindikatorene på sykehusnivå. De utvalgte resultatene har tidligere vært presentert for enkelte sykehus og helseforetak, og vist seg nyttig i deres arbeid med kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring. Dette er den første utgaven av en standard, automatisk generert sykehusspesifikk rapport som sendes ut til alle sykehus. Kunnskapssenteret ønsker å videreutvikle denne rapporten i samarbeid med sykehusene.

Totalt er det generert rapporter for 49 behandlingssteder, hovedsakelig sykehus. For OUS og Førde er rapportene laget på HF-nivå. Behandlingsstedene tilsvarer de enhetene som ble benyttet for de publiserte kvalitetsindikatorene på helsenorge.no. Ved lesing av rapportene, vær oppmerksom på følgende; for mindre sykehus kan pasientmaterialet være lite for de utvalgte diagnosegruppene, og enkelte figurer/tabeller vil derfor stå som tomme/data mangler (NA – not applicable).

De lokale rapportene

Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF:
Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF:
Oslo universitetssykehus

Sykehuset i Vestfold HF:
Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet HF:
Elverum
Hamar
Gjøvik
Lillehammer
Kongsvinger
Tynset

Sykehuset Telemark HF:
Skien
Notodden
Rjukan

Sykehuset Østfold HF:
Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus HF:
Arendal
Flekkefjord
Kristiansand

Vestre Viken HF:
Bærum sykehus
Drammen sykehus
Kongsberg sykehus
Ringerike sykehus

Helse Vest RHF

Helse Bergen HF:
Haukeland universitetssykehus
Voss sjukehus

Helse Fonna HF:
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus
Stord sjukehus

Helse Førde HF:
Helse Førde HF

Helse Stavanger HF:
Stavanger universitetssykehus

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF:
Volda sjukehus
Ålesund sjukehus
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus

Helse Nord Trøndelag HF;
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos

St. Olavs Hospital HF:
St. Olavs Hospital
Orkdal sykehus

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF:
Sandnessjøen
Mosjøen
Mo i Rana

Helse Finnmark HF:
Klinikk Hammerfest
Klinikk Kirkenes

Nordlandssykehuset HF:
Avd. Bodø, somatikk
Avd. Lofoten
Vesterålen


Universitetssykehuset i Nord-Norge HF:
UNN Tromsø
UNN Harstad
UNN Narvik

Private ideelle institusjoner

Lovisenberg Diakonale sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Haraldsplass Diakonale sykehus

 

    Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Lindman AS, Tomic O, Hassani S, Kristoffersen DT, Helgeland J.
  • ISBN elektronisk: 978–82–8121–932-8