Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges

Forskningsomtale

Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges

Publisert Oppdatert

Antidepressiva reduserer risiko for tilbakefall hos barn og ungdom som tidligere har hatt depresjon. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Det er imidlertid behov for flere studier om dette forskningsspørsmålet.

Antidepressiva reduserer risiko for tilbakefall hos barn og ungdom som tidligere har hatt depresjon. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Det er imidlertid behov for flere studier om dette forskningsspørsmålet.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Dalsbø TK, Leiknes KA.

Hovedbudskap

Hva er depresjon hos barn/ungdom?

Depresjon oppdages sjeldent hos barn. Barn med depresjon kan få problemer i forhold til familie og venner og med hvordan de fungerer sosialt i barnehagen eller på skolen. Det hevdes at depresjon kan gi økt risiko for rusmisbruk, selvskading og selvmord. Enkelte barn som har hatt depresjon får tilbakefall, men det er usikkert hvor mange dette gjelder. De som har fått tilbakefall én gang tidligere har større risiko for å få nye tilbakefall. Faren for tilbakefall er størst det første året. Symptomene på depresjon varierer, men sentralt for lidelsen er en vedvarende følelse av nedstemthet, verdiløshet, selvmordstanker, manglende livsglede og manglende energi.

Forebygging av tilbakefall i Norge

Ifølge en veileder fra Helsedirektoratet (IS-1832:2010) kan både strukturert psykologisk behandling og antidepressiva som vedlikeholdsmedikasjon bidra til å redusere risikoen for tilbakefall. Det anbefales at man bør fortsette med antidepressiva i minst seks måneder etter at de depressive plagene er blitt borte for å redusere risikoen for tilbakefall.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av antidepressiva for barn og ungdom som tidligere er behandlet med antidepressiva for alvorlig depresjon. Antidepressiva ble sammenlignet med placebo. Studiene viste at:

 • Antidepressiva fører trolig til at færre barn opplever tilbakefall av depresjon. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.
 • Antidepressiva gir muligens liten eller ingen forskjell på selvmordsrelatert atferd. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha lav kvalitet.
 • Det var liten eller ingen forskjell i antall barn som trakk seg fra studien blant de som ble behandlet med antidepressiva sammenlignet med de som fikk placebo. Vi har vurdert dokumentasjonen bak denne konklusjonen til å ha middels kvalitet.

Resultattabell

Tabell 1. Resultatene

  Utfall

Placebo

Antidepressiva

Kvalitet på dokumentasjonen

Antall barn som opplevde tilbakefall av depresjon

667 av 1000

405 av 1000

(265 til 561)

+++

Middels

Selvmordsrelatert atferd

12 per 1000

13 per 1000

(2 til 85)

++

Lav

Antall barn som trakk seg fra behandlingen

259 av 1000

263 av 1000

(117 til 494)

+++

Middels

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av lav kvalitet.

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant ni studier som de inkluderte i oversikten. Alle studiene var randomiserte kontrollerte studier. De færreste var dobbelt-blindet, men det var også uklar metodologisk rapportering i mange av studiene. Det var ulikheter på tvers av studiene og det medførte vansker med å slå sammen resultatene i meta-analyser. Resultater fra tre av studiene om antidepressiva ble slått sammen statistisk i meta-analyse, mens resultatene fra de andre studiene ble narrativt oppsummert. Forskerne fant bare en studie om kombinert psykoterapi og antidepressiva sammenlignet med kun antidepressiva. Resultatet var i favør av kombinasjonsbehandlingene, men resultatet var ikke statistisk signifikant. Nesten alle studiene var utført i USA, bortsett fra en kanadisk studie. Det er behov for flere studier om dette forskningsspørsmålet.

 

Sammendrag

 1. Cox GR, Fisher CA, De Silva S, Phelan M, Akinwale OP, Simmons MB, Hetrick SE. Interventions for preventing relapse and recurrence of a depressive disorder in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD007504. DOI: 10.1002/14651858.CD007504.pub2.
 2. Les hele oversikten i Cochrane Library

Andre relevante kilder

 • Cox GR, Callahan P, Churchill R, Hunot V, Merry SN, Parker AG, et al. Psychological therapies versus antidepressant medication, alone and in combination for depression in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;11:CD008324.
 • Hetrick SE, McKenzie JE, Cox GR, Simmons MB, Merry SN. Newer generation antidepressants for depressive disorders in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;11:CD004851.
 • Merry SN, Hetrick SE, Cox GR, Brudevold-Iversen T, Bir JJ, McDowell H. Psychological and educational interventions for preventing depression in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011(12):CD003380.