Hopp til innhold

Rapport

Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (2013:9)

  • Utgitt: November 2013
  • Forfattere: Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

Rapporten presenterer nye kvalitetskriterier for ulike forurensningskomponenter i luft. Kriteriene er basert på kritisk gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur om luftforurensning og helse. Litteratur til og med 2012 er vurdert. Grunnlaget for kriteriene er at de aller fleste skal være beskyttet mot uønskede helseeffekter av luftforurensninger.

Oppdatert i 2015. Erstattet av nettpublikasjon 2018

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Denne rapporten foreligger nå som nettpublikasjon, og er supplert med et kapittel om benzen.

Se  også: