Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser.

Statistikk

Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser.

Publisert Oppdatert

En oversikt fra befolkningsundersøkelser om anabole steroider i Norge.

En oversikt fra befolkningsundersøkelser om anabole steroider i Norge.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013:4
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Sandøy TA.
  • ISSN trykt:
  • ISSN elektronisk: 1502-8178
  • ISBN trykt: 978-82-7171-405-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-404-8

Sammendrag

Basert på fire nasjonale spørreundersøkelser belyser rapporten utbredelsen av anabole androgene steroider (AAS) blant unge mennesker i de n allmenne befolkningen i Norge. Holdninger til ulike dopingmidler, tilgjengelighet og bruk av AAS behandles separat. Avslutningsvis presenteres kjennetegn ved unge voksne som oppgir AAS-bruk.

Rapportens funn kan oppsummeres slik:

Det er liten aksept for bruk av ulike prestasjonsfremmende midler i befolkningen. Menn er noe mer positive til slike stoffer enn kvinner. Flere menn er eksempelvis villige til å « ta stoffer for å få en muskuløs kropp» . Svært få unge er imidlertid villige til å prøve AAS, uavhengig av stoffets legale status.

I underkant av en tredjedel av norske ungdommer/unge voksne oppgir at de kan skaffe AAS i løpet av 2-3 dager. Den subjektive opplevelsen av tilgjengelighet er med andre ord sterk. Mellom 6 og 9 % rapporterer at de har blitt tilbudt AAS i løpet av livet. Her er kjønnsforskjellen stor. Under 2 % av jenter/kvinner oppgir tilbud, sammenlignet med 10-15 % av gutter/menn.

Til tross for at relativt mange rapporterer om tilbud av AAS, oppgir svært få egen bruk. Andelen varierer mellom 1-2 % i de forskjellige undersøkelsene. Dette er i tråd med andre norske studier. Datamaterialet viser ingen utvikling i bruk over tid. Signifikant flere gutter rapporterer AAS-bruk sammenlignet med jenter.

De unge voksne som oppgir erfaringer med AAS skiller seg fra dem som ikke har brukt AAS langs en rekke dimensjoner. AAS-brukerne rapporterer om flere problemer i oppveksten, lavere utdanning enn gjennomsnittet og høyt forbruk av illegale stoffer. Det at så pass mange av AAS-brukerne oppgir bruk av øvrige stoffer og problematferd, antyder at AAS føyer seg inn i en rekke av risikofaktorer. Datamaterialet viser at debutalder er høyere for AAS enn for andre stoffer blant dem som oppgir AAS-bruk.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.