Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Undervisning kan fremme forebyggende atferd, besittelse og bruk av sikkerhetstiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Undervisning kan fremme forebyggende atferd, besittelse og bruk av sikkerhetstiltak

Forskningsomtale

Undervisning kan fremme forebyggende atferd, besittelse og bruk av sikkerhetstiltak

Publisert Oppdatert

Undervisning i sikkerhetstiltak for å forebygge skader hos barn i hjemmet, kan fremme forebyggende atferd og bruk av sikkerhetstiltak som: trygg badetemperatur, besittelse av røykvarsler, bruk av gnistfanger, planlagt brannrømningsvei, oppbevaring av medisiner og vaskemidler utenfor barns rekkevidde, redusert bruk av gåstol for barn samt barnesikring av trapper og stikkontakter. Dette kommer fram i en Cochrane-oversikt.

Undervisning i sikkerhetstiltak for å forebygge skader hos barn i hjemmet, kan fremme forebyggende atferd og bruk av sikkerhetstiltak som: trygg badetemperatur, besittelse av røykvarsler, bruk av gnistfanger, planlagt brannrømningsvei, oppbevaring av medisiner og vaskemidler utenfor barns rekkevidde, redusert bruk av gåstol for barn samt barnesikring av trapper og stikkontakter. Dette kommer fram i en Cochrane-oversikt.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2012
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Austvoll-Dahlgren A, Underdal V.

Hovedbudskap

Skader i hjemmet og undervisning i sikkerhetstiltak

Skader er en viktig årsak til barnedød i mange land. De fleste av disse skadene skjer i hjemmet. Undervisning om sikkerhetstiltak og bruk av sikkerhetsutstyr er antatt å ha en forebyggende effekt på slike skader. 

Slik undervisning kan være utført av sosialarbeidere, helsepersonell, lærere og frivillige. Undervisningen kan bli gitt i grupper eller individuelt, til barn eller foreldre alene, eller til familien samlet.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av sikkerhetstiltak rettet mot brannskader, forgiftninger, fallskader, skader forårsaket av elektrisk støt, slag og sårskader, kvelning og drukningsulykker hos barn. 

Studiene viste at undervisning for forebygging av brannskader hos barn:

 • Øker trolig sannsynligheten for bruk av trygg vanntemperatur for barn, besittelse av røykvarsler, planlegging av brannrømningsvei og økt bruk av gnistfanger
 • Gir muligens liten eller ingen forskjell på oppbevaring av varm mat og drikke samt oppbevaring av fyrstikker og lightere i nærheten av barn, og på besittelse av brannslukningsapparat. Det er i midlertidig stor usikkerhet knyttet til disse resultatene fordi konfidensintervallet viser både ingen effekt og viktige fordeler eller skade av tiltaket. 
Oppsummeringstabell 1. Sikkerhetsundervisning for forebygging av brannskader hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Trygg vanntemperatur

Trygg vanntemperatur kontrollgruppen var 410 per 1000

Trygg vanntemperatur eksperimentgruppen var 495 per 1000
(427 til 564)

OR 1.41
(1.07 til 1.86)

 

Middels 1,2

Besittelse av røykvarsler

Besittelse av røykvarsler i kontrollgruppen var 793 per 1000

Besittelse av røykvarsler i eksperimentgruppen var 874 per 1000
(833 til 906)

OR 1.81
(1.30 til 2.52)

 

Middels 1,2

Bruk av gnistfanger

 

Bruk av gnistfanger i kontrollgruppen var 555 per 1000

Bruk av gnistfanger i eksperimentgruppen var 636 per 1000
(555 til 708)

OR 1.40
(1 til 1.95)

 

Middels 3,4

Oppbevaring av varm mat og drikke utenfor barns rekkevidde

Oppbevaring av varm mat og drikke i kontrollgruppen var 793 per 1000

Oppbevaring av varm mat og drikke i eksperimentgruppen var 785 per 1000
(701 til 850)

OR 0.95
(0.61 til 1.48)

 

Lav 5,6,10

Oppbevaring av fyrstikker og lightere utenfor barns rekkevidde

Oppbevaring av fyrstikker og lightere i kontrollgruppen var 563 per 1000

Oppbevaring av fyrstikker og lightere i eksperimentgruppen var 570 per 1000
(448 til 684)

OR 1.03
(0.63 til 1.68)

 

 

Lav 4,7,10

Besittelse av brannslukningsapparat

Besittelse av brannslukningsapparat i kontrollgruppen var 462 per 1000

Besittelse av brannslukningsapparat i eksperimentgruppen var 436 per 1000
(313 til 565)

OR 0.90
(0.53 til 1.51)

 

 

Lav 3,6,8

Brannrømningsvei

Ikke rapportert

Forskjell på brannrømningsvei i favør av eksperimentgruppen var

OR 2.01 (1.45 til 2.77)

 

Middels 2,9

1 Inkluderte også en kontrollert før og etter studie samt to ikke-randomiserte kontrollerte studier
2 De fleste studiene hadde uklar eller høy risiko for systematiske skjevheter
3 Heterogenitet på tvers av studiene
4 Inkluderte også en ikke-randomisert kontrollert studie
5 Inkluderte også to ikke-randomiserte kontrollerte studier
6 En studie med uklar risiko for systematiske skjevheter og en studie med høy risiko.
7 To studier hadde uklar risiko for systematiske skjevheter og en studie med høy risiko.
8 Inkluderte også en kontrollert før og etter studie                                                                                                                                9 Inkluderte også to kontrollert før og etter studier                                                                                                                              10 Konfidens intervallet inkluderte både 1) ingen effekt 2) viktige fordeler eller skade 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Oppsummeringstabell 2. Sikkerhetsundervisning for forebygging av forgiftninger hos barn

Studiene viste at sikkerhetsundervisning for forebygging av forgiftninger hos barn:

 • Øker sannsynligheten for oppbevaring av medisiner og vaskemidler i trygg forvaring for barn
 • Øker muligens sannsynligheten for å ha klistremerke med nødnummer til giftsentralen tilgjengelig.
 • Gjør trolig liten eller ingen forskjell på oppbevaring av planter i trygg forvaring for barn. Det er i midlertidig stor usikkerhet knyttet til dette resultatet fordi konfidensintervallet viser både ingen effekt og viktige fordeler eller skade av tiltaket.
 • Effekten på oppbevaring av giftstoffer i trygg forvaring for barn er usikker
Oppsummeringstabell 2. Sikkerhetsundervisning for forebygging av forgiftninger hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Oppbevaring av medisiner

Oppbevaring av medisiner i kontrollgruppen var 747 per 1000

Oppbevaring av medisiner i eksperimentgruppen var 819 per 1000
(790 til 845)

OR 1.53
(1.27 til 1.84)

 

Høy 1,2

Oppbevaring av vaskemidler

Oppbevaring av vaskemidler i kontrollgruppen var 568 per 1000

Oppbevaring av vaskemidler i eksperimentgruppen var 671 per 1000
(616 til 721)

OR 1.55
(1.22 til 1.96)

 

Høy 3,4

Klistremerke med nødnummer til giftsentralen

 

Klistremerke med nødnummer til giftsentralen i kontrollgruppen var 399 per 1000

Klistremerke med nødnummer til giftsentralen i eksperimentgruppen var 709 per 1000
(550 til 829)

OR 3.30
(1.70 til 6.39)

 

Lav 1,5,6,9

Oppbevaring av giftmidler

Oppbevaring av giftmidler i kontrollgruppen var 362 per 1000

Oppbevaring av giftmidler i eksperimentgruppen var 244 per 1000
(150 to 378)

OR 0.57 
(0.31 til 1.07)

 

Svært lav 5,7,8

Oppbevaring av planter utenfor rekkevidde

Oppbevaring av planter i kontrollgruppen var 797 per 1000

Oppbevaring av planter i eksperimentgruppen 823 per 1000
(611 til 932)

OR 1.18 
(0.40 til 3.48)

 

Middels 8

1 Inkluderte også en kontrollert før og etter studie og en ikke-randomisert kontrollert studie
2 Fem studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
3 Inkluderte også en kontrollert før og etter studie og to ikke-randomiserte kontrollerte studier
4 Seks studier med uklar risiko og en studie med høy risiko for systematiske skjevheter
5 Heterogenitet på tvers av studiene                                                                                                                                                   
6  Inkluderte også en ikke-randomisert studie
7  Tre studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
8  Konfidens intervallet inkluderte både 1) ingen effekt  2) viktige fordeler og skade                                                                           
9 Fem studier med uklar risiko og en studie med høy risiko for systematiske skjevheter 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Oppsummeringstabell 3. Sikkerhetsundervisning for forebygging av fallskader hos barn

Studiene viste at sikkerhetsundervisning for forebygging av fallskader hos barn:

 • Øker trolig sannsynligheten for bruk av trappesikring
 • Øker trolig sannsynligheten for at færre besitter og bruker gåstoler for barn
 • Utgjør trolig liten eller ingen forskjell for at noen flere har installert barnesikring på vinduer eller for at noen flere tar i bruk antisklimatter i badet. Det er stor usikkerhet knyttet til disse resultatene fordi konfidensintervallet inkluderte både ingen effekt og viktige fordeler og skade.
 • Utgjør trolig liten eller ingen forskjell på antall som ikke forlater barnet sitt alene på en høy flate. Det er stor usikkerhet knyttet til dette resultatet fordi konfidensintervallet inkluderte både ingen effekt og viktige fordeler og skade.
Oppsummeringstabell 3. Sikkerhetsundervisning for forebygging av fallskader hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Trappesikring

Trappesikring i kontrollgruppen var 554 per 1000

Trappesikring i eksperimentgruppen var 667 per 1000
(597 til 730)

OR 1.61 
(1.19 til 2.17)

 

Middels 1,2,3

Besittelse og bruk av gåstol for barn

Besittelse og bruk av gåstol for barn i kontrollgruppen var 390 per 1000

Besittelse og bruk av gåstol for barn i eksperimentgruppen var 501 per 1000
(430 til 572)

OR 1.57 
(1.18 til 2.09)

 

Middels 1,3,4

Barnesikring av vinduer

Barnesikring av vinduer i kontrollgruppen var 734 per 1000

Barnesikring av vinduer i eksperimentgruppen var 763 per 1000
(706 til 812)

OR 1.17 
(0.87 til 1.57)

 

Middels 5,6,7

Antisklimatter

Antisklimatter i kontrollgruppen var 512 per 1000

Antisklimatter i eksperimentgruppen var 535 per 1000
(416 til 652)

OR 1.10 
(0.68 til 1.79)

 

Middels 8,9,10

Ikke forlate barnet alene på en høy flate

Antall som ikke forlot barnet på høy flate i kontrollgruppen var 438 per 1000

Antall som ikke forlot barnet på høy flate i eksperimentgruppen var 396 per 1000
(312 til 484)

OR 0.84 
(0.58 til 1.20)

 

Middels 5,10

1  Inkluderte også to ikke-randomiserte studier
2  Tre studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
3  Heterogenitet på tvers av studier
4  To studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
5  Inkluderte også ikke-randomisert studie
6  To studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
7  Dokumentasjonen ble nedgradert grunnet usikkerhet knyttet til forventet størrelse på effektestimatet
8  Inkluderte også en kontrollert før og etter studie
9  En studie med uklar risiko for systematiske skjevheter
10  Konfidens intervallet inkluderte både 1) ingen effekt 2) viktige fordeler eller skade 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Oppsummeringstabell 4. Sikkerhetsundervisning for forebygging av elektrisk støt hos barn

Studiene viste at sikkerhetsundervisning for forebygging av elektrisk støt hos barn:

 • Øker trolig sannsynligheten for at flere tar i bruk barnesikring av stikkontakter
Oppsummeringstabell 4. Sikkerhetsundervisning for forebygging av elektrisk støt hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Sikring av stikkkontakter

Sikring av stikkontakter i kontrollgruppen var 488 per 1000

Sikring av stikkontakter i kontrollgruppen var 719 per 1000
(582 til 825)

OR 2.69 
(1.46 to 4.96)

 

Middels 1,2,3

1  Inkluderte også to ikke-randomiserte studier
2  Fire studier med uklar risiko og en studie med høy risiko for systematiske skjevheter
3  Heterogenitet på tvers av studier

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Oppsummeringstabell 5. Sikkerhetsundervisning for forebygging av sår og slagskader hos barn

Studiene viste at sikkerhetsundervisning for forebygging av sår og slagskader hos barn:

 • Øker muligens sannsynligheten for at flere oppbevarer skarpe gjenstander utenfor barns rekkevidde.  Det er stor usikkerhet knyttet til dette resultatet fordi konfidensintervallet inkluderte både ingen effekt og viktige fordeler og skade.
Oppsummeringstabell 5. Sikkerhetsundervisning for forebygging av sår og slagskader hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Oppbevaring av skarpe gjenstander utenfor rekkevidde

Oppbevaring av skarpe gjenstander utenfor rekkevidde i kontrollgruppen var 475 per 1000

Oppbevaring av skarpe gjenstander utenfor rekkevidde i eksperimentgruppen var 582 per 1000
(448 til 705)

OR 1.54 
(0.90 til 2.64)

 

Lav 1,2,3,4

1  Inkluderte også en ikke-randomisert studie
2  Tre studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
3  Heterogenitet på tvers av studier                                                                                                                                      4  Konfidensintervallet inkluderte både ingen effekt samt viktige forskjeller og skade

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Oppsummeringstabell 6. Sikkerhetsundervisning for forebygging av kvelningsulykker hos barn

Studiene viste at sikkerhetsundervisning for forebygging av kvelningsulykker hos barn:

 • Utgjør muligens liten eller ingen forskjell på oppbevaring av små gjenstander utenfor barns rekkevidde. Det er stor usikkerhet knyttet til dette resultatet fordi konfidensintervallet inkluderer både ingen effekt samt viktige fordeler og skade av tiltaket.
Oppsummeringstabell 6. Sikkerhetsundervisning for forebygging av kvelningsulykker hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Oppbevaring av små gjenstander utenfor rekkevidde

Oppbevaring av små gjenstander utenfor rekkevidde i kontrollgruppen var 385 per 1000

Oppbevaring av små gjenstander utenfor rekkevidde i eksperimentgruppen var 331 per 1000 (184 til 526)

OR 0.79 
(0.36 to 1.77)

 

Lav 1,2,3

1  To studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
2  Heterogenitet på tvers av studier
3  Konfidensintervallet inkluderer både ingen effekt samt viktige fordeler og skade

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Oppsummeringstabell 7. Sikkerhetsundervisning for forebygging av drukning hos barn

Studiene viste at sikkerhetsundervisning for forebygging av drukning hos barn:

 • Gir trolig noen flere som ikke forlater barnet alene i badekaret. Det er stor usikkerhet knyttet til dette resultatet fordi konfidensintervallet inkluderer både ingen effekt samt viktige fordeler og skade av tiltaket.
Oppsummeringstabell 7. Sikkerhetsundervisning for forebygging av drukning hos barn

Utfall

(Kontroll)

(Tiltaket)

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Forlate barnet alene i badekaret

Ikke forlating av barnet alene i badekaret i kontrollgruppen var 879 per 1000

Ikke forlating av barnet alene i badekaret i eksperimentgruppen var 898 per 1000
(861 til 926)

OR 1.21 
(0.85 to 1.72)

⊕⊕⊕⊝

Middels 1,2,3

1  Inkluderte også to ikke-randomiserte studier
2  To studier med uklar risiko for systematiske skjevheter
3  Konfidensintervallet inkluderer både ingen effekt samt viktige fordeler og skade

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen fra en systematisk oversikt, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen fra denne systematiske oversikten til å være av høy til lav kvalitet. Les mer om vurderingene vi har gjort i vedlegg 1-7.

Mer om den systematiske oversikten

Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser, og fant 98 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene var utført i USA, Storbritannia, Australia, Frankrike, New Zealand, Sverige, Danmark, Canada, Singapore, Norge, Hellas, Hong Kong, Israel, Italia, Kina, Mexico og Sør-Afrika.

Les hele oversikten i Cochrane Library:

Sammendrag

 1. Kendrick D, Young B, Mason-Jones AJ, Ilyas N, Achana FA, Cooper NJ, Hubbard SJ, Sutton AJ, Smith S, Wynn P, MulvaneyC, Watson MC, Coupland C. Home safety education and provision of safety equipment for injury prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD005014. DOI: 10.1002/14651858.CD005014.pub3.