Hopp til innhold

Statistikk

Rusmidler i Norge 2012

Rapporten inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler, samt en rekke andre forhold knyttet til rus.

Rapporten inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler, samt en rekke andre forhold knyttet til rus.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler (kapittel 1), bevillinger for alkoholomsetning (kapittel 2), økonomiske aspekter ved alkohol og tobakk (kapittel 3), lovbrudd når det gjelder alkohol, tobakk og andre rusmidler (kapittel 4), dødsfall og sykdom knyttet til alkohol og andre rusmidler (kapittel 5) og tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer (kapittel 6).

24. utgave
Dette er den 24. utgaven av Rusmidler i Norge, som SIRUS gir ut hvert år. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og SIRUS´ egne undersøkelser. For å gjøre datamaterialet tilgjengelig i en internasjonal sammenheng, presenteres all tekst også på engelsk.

RusStat- statistikk på nett
Alle tabeller er lagt ut i SIRUS´ nettbaserte statistikkdatabase - RusStat. Basen blir oppdatert etter hvert som nytt tallmateriale kommer inn. Her finnes også lengre tidsserier på mange områder, bl.a. omsetning av alkohol i Norge fra 1800-tallet til i dag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2012
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Edland-Gryt M, Skretting A, Lund M, Bye EK.
  • ISSN trykt: 0802-2097
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-7171-387-4
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-388-1