Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet

Publisert Oppdatert

Formålet med dette utviklingsprosjektet var å videreutvikle det eksisterende skjemaet til å ha større oppmerksomhet på pasient­opplevd pasientsikkerhet ved å utvikle og teste spørsmål som kan gi svar på dette.

Formålet med dette utviklingsprosjektet var å videreutvikle det eksisterende skjemaet til å ha større oppmerksomhet på pasient­opplevd pasientsikkerhet ved å utvikle og teste spørsmål som kan gi svar på dette.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2012
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-509-2

Hovedbudskap

I tidligere nasjonale brukererfaringsundersøkelser ved sykehusene har det kun inngått ett spørsmål om pasientopplevd feilbehandling. I forbindelse med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013), ble det bestemt å utvikle og inkludere flere slike spørsmål. I tillegg til å inngå i framtidige standardrapporter om brukererfaringer med sykehus, skulle resultater på disse spørsmålene, forutsatt tilfredsstillende kvalitet, inngå som følgemål for pasientsikkerhetskampanjen.

Formålet med dette utviklingsprosjektet var å videreutvikle det eksisterende skjemaet til å ha større oppmerksomhet på pasient­opplevd pasientsikkerhet ved å utvikle og teste spørsmål som kan gi svar på dette.

Kunnskapssenterets standard utviklings- og valideringsmodell ble lagt til grunn, men av tidshensyn ble det foretatt noen justeringer. Aktivitetene i prosjektet var både kvalitative (litteraturgjennomgang, intern referansegruppe, kognitive intervjuer med pasienter) og kvantitative (pilotering i nasjonal undersøkelse i 2011). Det kvalitative utviklingsarbeidet resulterte i 13 spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet, som ble inkludert og testet kvantitativt i forbindelse med en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse ved sykehusene våren 2011.

Basert på utviklings- og evalueringsarbeidet anbefales 11 pasientsikkerhetsspørsmål til den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen i 2012. To av 13 spørsmål fungerte ikke optimalt i den kvantitative testingen (håndhygiene, og om personalet glemte å gi pasienten viktig informasjon). Det er nødvendig med ytterligere evaluering av spørsmålene om pasientopplevd pasientsikkerhet, spesielt når det gjelder korrelasjon med andre indikatorer/datakilder og diskrimineringsevne mellom sykehus og over tid. Dette inkluderer også vurdering av muligheten for å lage et samlemål for pasientopplevd pasientsikkerhet. I denne sammenhengen er det nærliggende å gjøre en ytterligere vurdering av de to spørsmålene som ikke fungerte så godt.