Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet

Rapport

Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet

Publisert Oppdatert

I denne veilederen er Rand/UCLA Appropriateness Method valgt som grunnlag for konsensusprosessen.

I denne veilederen er Rand/UCLA Appropriateness Method valgt som grunnlag for konsensusprosessen.


Om rapporten

  • Utgitt: 2012
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Rygh LH, Saunes IS, Skredtveit Moen H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-507-8

Hovedbudskap

Kvalitetsindikatorsystemer for helsetjenesten har ofte stor samfunnsmessig interesse. Det er derfor viktig at hver enkelt indikator har høy grad av gyldighet og pålitelighet, og at bruken ikke fører til uheldige tilpasninger eller uønsket ressurs­vridning. Det er også viktig at indikatorene har stor grad av legitimitet i faglige så vel som brukerorienterte miljøer. Et kjernepunkt for å oppnå dette er å sørge for at utviklingen av indikatorene skjer ved transparente og metodemessig gode prosesser.

I tråd med internasjonal praksis, ønsker Kunnskapssenteret å anvende formaliserte konsensusprosesser for å ivareta kravene til systematikk og åpenhet rundt seleksjonen og utviklingen av kvalitetsindikatorer. Hensikten er å kombinere det vitenskapelige/faglige aspektet med verdimessige prioriteringer. I løpet av konsensus­­prosedyren identifiseres og framskaffes teoretisk og empirisk dokumentasjon for potensielle indikatorer. Deltakerne i den oppnevnte konsensus­gruppen vurderer deretter dokumentasjonen og skårer de foreslåtte indikatorene ut fra forhåndsbestemte kriterier. Et viktig prinsipp er at konsensusgruppene er tverrfaglige og består av faglige ressurspersoner og brukerrepresentanter, som kjenner dagens organisatoriske og kliniske praksis på ulike nivåer.

I denne veilederen er Rand/UCLA Appropriateness Method valgt som grunnlag for konsensusprosessen. Veilederen redegjør for valget og gir en beskrivelse av fremgangsmåte for når og hvordan konsensusprosesser bør gjennomføres og hvordan konsensusgrupper bør oppnevnes. Metodikken forutsetter et profesjonelt forarbeid av en prosjektgruppe i Kunnskapssenteret, supplert med ekstern fag­ekspertise. En viktig oppgave for prosjektgruppen er også å lede og dokumentere konsensusprosessene, herunder graden av enighet eller uenighet mellom panel­deltakerne. 

Sammendrag