Hopp til innhold

Rapport

Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibular dysfunksjon –Systematisk litteratursøk

Vi fikk i oppdrag fra å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av publikasjoner om effekt av ikke-kirurgiske behandlingsmetoder på smerte og funksjon hos personer med kjeveleddsdysfunksjon.

Vi fikk i oppdrag fra å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av publikasjoner om effekt av ikke-kirurgiske behandlingsmetoder på smerte og funksjon hos personer med kjeveleddsdysfunksjon.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av relevante publikasjoner om effekt av ikke-kirurgiske behandlingsmetoder på smerte og funksjon hos personer med kjeveleddsdysfunksjon (temporomandibulær dysfunksjon; TMD).

Dette notatet presenterer resultatene fra et litteratursøk etter systematiske oversikter som har oppsummert effekt av ett eller flere ikke-kirurgiske tiltak, publisert i perioden fra 2000 til og med mai 2012.

Hensikten med søket er å gi en oversikt over forskningen på området.

Vi identifiserte totalt 406 referanser. Av disse vurderte vi 51 referanser som relevante for problemstillingen. Vi sorterte de systematiske oversiktene i følgende behandlingskategorier: Akupunktur (n=7), fysioterapi (n=9), injeksjonsbehandling (n=9), kiropraktikk (n=2), medikamentell behandling (n=5), okklusal behandling (n=10),  psykologisk behandling (n=4), tverrfaglig behandling (n=1) og  1 studie som omhandlet ulike typer behandling.

I notatet er de systematiske oversiktene listet opp, men vi har ikke vurdert den metodiske kvaliteten eller sammenstilt funn og konklusjoner.

Sammendrag

Om rapporten

  • Utgitt: 2012
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Strøm V, Dalsbø TK, Lund Håheim L, Kirkehei I.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-508-5