Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge

Rapport

Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge

Publisert Oppdatert

Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for trafikkstøy utenfor sin bolig, som overstiger anbefalingene, . Årlig opplever mellom tre og seks prosent sterk grad av plage eller søvnforstyrrelser som følge av støy fra vegtrafikken. Dette kan påvirke helsa vår viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for trafikkstøy utenfor sin bolig, som overstiger anbefalingene, . Årlig opplever mellom tre og seks prosent sterk grad av plage eller søvnforstyrrelser som følge av støy fra vegtrafikken. Dette kan påvirke helsa vår viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.


Om rapporten

  • Utgitt: April 2012
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Aasvang GM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-492-9

Sammendrag

Sammendrag

I denne rapporten er det gjennomført beregninger av helsebelastning som forårsakes av sterk støyplage, sterk grad av søvnforstyrrelser og hjerte-karsykdom som kan tilskrives vegtrafikkstøy i Norge. Grunnlaget for beregningene er vitenskapelig basert kunnskap om sammenhenger mellom støy fra veitrafikk og de ulike negative virkningene på trivsel og helse.
 
For å gjøre beregningene har Folkehelseinstituttet fått tilgang på data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), hvor det ved hjelp av Nasjonal støymodell er beregnet antall personer i Norge som er utsatt for støy fra veitrafikk ved ulike nivåer i 2007.
 
Den totale belastning på helse er kvantifisert ved å beregne DALYs (Disability Adjusted Life Years). DALYs inkluderer en summering av antall tapte leveår på grunn av for tidlig død. Videre omregnes tap av funksjon og livskvalitet som følge av sykdom/plager i et ekvivalent antall tapte leveår. Dette gjøres ved hjelp av såkalte ”alvorlighetsvekter” for ulike helseproblemer. Summen av tapte leveår og tapt funksjon/livskvalitet omregnet til tapte leveår blir de tapte DALYs. I beregningene i denne rapporten er det anvendt en varighet på ett år for sykdom/plage.
 
Folkehelseinstituttets beregninger viser at mellom 3  og 6 % opplever sterk støyplage og 2–3 % opplever sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy. En større andel vil ha moderate plager, men disse er ikke inkludert i beregningene av helsebelastning. Sterk støyplage og søvnforstyrrelser ble estimert til å bidra årlig med henholdsvis 4512 og 10 245 tapte friske leveår. Andelen av hjerte-karsykdom eller død i befolkningen som kan knyttes til vegtrafikkstøy i Norge, er svært usikker, men er estimert til om lag en halv prosent. Antall tapte friske leveår på grunn av hjerte-karsykdom eller død som kan knyttes til trafikkstøy, er estimert til 198.