Hopp til innhold

Rapport

Forebygging av allergi hos barn

Vi har søkt etter oppsummert litteratur/forskning om forebygging av ulike typer allergier hos barn.

Vi har søkt etter oppsummert litteratur/forskning om forebygging av ulike typer allergier hos barn.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har, basert på bestilling fra Helsedirektoratet, utført et systematisk litteratursøk etter oppsummert kunnskap med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget ble løst ved å finne oppsummert litteratur/forskning om forebygging av ulike typer allergier hos barn.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for  et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser etter systematiske oversikter om forebygging av allergi hos barn. Søket ble utført i juli 2012 og tidsbegrenset bakover i tid til 2009. To prosjektmedarbeidere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 450 referanser. Av disse ble 81 vurdert som mulig relevante. Vi har delt dem inn i fem grupper etter faktorer som utløser allergien:

  • 4 oversikter omfattet retninglinjer, andre mulige forklarings­fak­torer og betydning av geografisk område
  • 17 oversikter omfattet faktorer knyttet til genetiske forhold og foreldrenes sykdom og handlinger
  • 13 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnet sykdomshistorie
  • 24 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnets ernæring
  • 22 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnets omgivelser

Sammendrag

Om rapporten

  • Utgitt: 2012
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Holte HH, Mathisen M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-478-1