Hopp til innhold

Forskningsomtale

Behandlingsreiser

Vi fikk i oppdrag å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering. Oppdraget var å finne randomiserte kontrollerte studier som har vurdert effekt av behandlingsreiser.

Vi fikk i oppdrag å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering. Oppdraget var å finne randomiserte kontrollerte studier som har vurdert effekt av behandlingsreiser.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgssektoren å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering. Oppdraget var å finne randomiserte kontrollerte studier som har vurdert effekt av behandlingsreiser. Både reiser til varmere klima og reiser til høyfjell var relevante. Søket ble utført uten begrensninger på alder eller diagnose.

 

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk om effekt av behandlingsreiser. Det ble søkt i databasene Embase og Medline Ovid, PubMed, Cochrane Library, ISI Web of Science og CRD (DARE og HTA) etter randomiserte kontrollerte studier og systematiske over­sikter. Søket ble utført i oktober 2012. Begge prosjektmedarbeiderne gikk uavhengig av hver­andre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 2899 referanser. Av disse ble 69 vurdert som mulig relevante og disse artiklene ble innhentet og lest i fulltekst. 17 randomiserte kontrollerte studier ble inkludert og omfatter følgende diagnosegrupper:

 • Revmatologi
 • Fibromyalgi
 • Nevrologi
 • Hudsykdommer
 • Lunge- og luftveissykdommer

 

Følgende sammenligninger ble inkludert:

 • Behandlingsreise til varmere klima versus reise uten behandling
 • Behandlingsreise til høyfjellet versus reise uten behandling
 • Behandlingsreise til varmere klima versus samme behandling uten reise
 • Behandlingsreise til varmere klima versus vanlig behandling hjemme eller ingen tiltak

Sammendrag

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2012
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Vist GE, Mathisen M.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-504-7