Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vareniklin effektivt ved røykeavvenning?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vareniklin effektivt ved røykeavvenning?

Forskningsomtale

Vareniklin effektivt ved røykeavvenning?

Publisert Oppdatert

Bruk av virkestoffet vareniklin fører trolig til at flere slutter å røyke etter seks måneder sammenlignet med bruk av placebo eller bupropion.

Bruk av virkestoffet vareniklin fører trolig til at flere slutter å røyke etter seks måneder sammenlignet med bruk av placebo eller bupropion.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2011
  • Forfattere: Steiro AK.

Hovedbudskap

Bruk av virkestoffet vareniklin fører trolig til at flere slutter å røyke etter seks måneder sammenlignet med bruk av placebo eller bupropion. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur og oppdatert en systematisk kunnskapsoversikt fra 2008. 

Om røyking

I Norge røyker ca 21 % av befolkningen daglig, andelen varierer med alder og kjønn. Røyking er en sterk risikofaktor for en rekke sykdommer som kreft, lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer, og innebærer derved risiko for tidlig død. I 2003 skyldtes 16 % av alle dødsfall røyking. Om lag halvparten av røykedødsfallene var relatert til hjerte- og karsykdommer. De øvrige dødsfallene fordelte seg på lungekreft, andre kreftsykdommer og andre sykdommer, for eksempel KOLS.

Røyking er sterkt avhengighetsskapende. De fleste røykere (73 %) har minst ett mislykket røykesluttforsøk bak seg. Røykeavvenningstiltak omfatter blant annet behandling med nikotinreseptorantagonister. Røykere som forsøker å slutte må samtidig forholde seg til psykiske, atferdsmessige og fysiske sider av avhengigheten.

Hva er legemidler ved røykeslutt?

Cochrane-samarbeidet har vurdert effekten av vareniklin ved røykeslutt. Vareniklin virker på reseptorer i hjernen ved å være en partiell agonist til nikotin. Stoffet demper røyksuget og blokkerer samtidig nytelsen nikotinavhengige opplever ved røyking. Behandlingen varer i 12 uker og bør starte omtrent en uke før røykeslutt. De vanligste bivirkningene er kvalme. Den første effektsstudien var publisert i 2006, flere er publisert etter dette og det er flere pågående studier.

På det norske markedet finnes to reseptpliktige legemidler godkjent for bruk ved røykeslutt, vareniklin (Champix ® ) og bupropion (Zyban ® ). Vareniklin og bupropion var i 2008 registrert med henholdsvis 30 620 og 3875 brukere i Norge, mens nikotinerstatningspreparater i form av tyggegummi, sugetabletter og plaster var det tredje mest solgte reseptfrie legemidlet (målt i norske kroner).  

Virker vareniklin ved røykeslutt?

Den systematiske oversikten viste at:

  • Bruk av standard dose vareniklin ga i overkant en dobling av sannsynligheten for røykeslutt etter 6 måneder eller lengre sammenlignet med placebo.
  • Lavere doser var også effektive og doblet sjansene for å slutte å røyke, og med redusert forekomst av bivirkninger.
  • Hyppigste bivirkninger ved bruk av vareniklin er milde til moderate nivåer av kvalme som avtar over tid.  
Tabell 1. Vareniklin sammenlignet med placebo

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Placebo

Vareniklin

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Røykeslutt etter 24 uker

4443

(10)

107 per 1000

247 per 1000

(215 til 285)

ÅÅÅ

Middels

Kvalme

4782
(11)

96 per 1000

306 per 1000
(267 til 352)

ÅÅÅ

Middels

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

  • Vareniklin fører trolig til at flere har sluttet å røyke sammenlignet med bupropion.
Tabell 2. Vareniklin sammenlignet med bupropion

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Bupropion

Vareniklin

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Røykeslutt etter 24 uker

1622

(3)

139 per 1000

211 per 1000

(170 til 261)

ÅÅÅ

Middels

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

  • Det er muligens liten eller ingen forskjell mellom vareniklin og nikotinerstatningspreparater når det gjelder røykeslutt etter 24 uker.
Tabell 3. Vareniklin sammenlignet med nikotinerstatningspreparat

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Nikotinerstatningspreperat

Vareniklin

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Røykeslutt etter 24 uker

778

(2)

345 per 1000

390 per 1000

(324 til 466)

ÅÅ

Lav

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

  • Ved langtidsrøyking kan muligens vareniklin forebygge tilbakefall.

Bivirkninger ved bruk av vareniklin i tillegg til kvalme, er bl.a. søvnløshet, munntørrhet og muligens psykiske symptomer.  

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam søkte etter studier som har undersøkt effekt og bivirkninger ved medikamentell behandling for røykeslutt. Forskerne fant 11 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene har til sammen over 10 300 deltagere, og av disse brukte 6892 vareniklin.  

Sammenligningene var standard dose med vareniklin med røykere som fikk placebo, lavere doser, nikotinerstatningspreparater, bupropion og forebygging av tilbakefall. Det ble også sett på mulige bivirkninger av behandlingen. 

  1. Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database of SystematicReviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006103. DOI: 10.1002/14651858.CD006103.pub3. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006103/frame.html