Hopp til innhold

Rapport

Støyplage og søvnforstyrrelser fra togstøy

Én av tre er mye eller ekstremt plaget når innendørs støynivå fra tog var på 40 dB. Hver fjerde person oppga søvnproblemer som skyldes støy når støynivå fra tog om natten var på 30 dB. Dette kommer fram i en rapport basert på en undersøkelse om trafikkstøy og søvnforstyrrelser i Oslo og Akershus.

Én av tre er mye eller ekstremt plaget når innendørs støynivå fra tog var på 40 dB. Hver fjerde person oppga søvnproblemer som skyldes støy når støynivå fra tog om natten var på 30 dB. Dette kommer fram i en rapport basert på en undersøkelse om trafikkstøy og søvnforstyrrelser i Oslo og Akershus.


Sammendrag

Ifølge forurensningsforskriften har man krav på tiltak for å dempe støyen når støynivå innendørs er 42 dB eller mer, mens helsebaserte anbefalinger er langt strengere.

For beregninger av støynivå innendørs ble det tatt utgangspunkt i beregninger av støy utenfor husfasade samt opplysninger fra spørreskjema om type boligfasade, vindustype og etasje og om soverom ligger ut mot jernbane, veg, eller hage/bakgård. På bakgrunn av disse data var det mulig å gjennomføre analyser av sammenheng mellom støy fra tog beregnet innendørs og plage og søvnforstyrrelser som skyldes jernbanestøy.

For støyplage hadde alder og støysensitivitet betydning, men medførte likevel ikke vesentlig endring i den etablerte sammenhengen mellom støynivå og plagegrad.

Om rapporten

  • Utgitt: April 2011
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Gunn Marit Aasvang og Ronny Klæboe.