Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forebyggende råd om hjerte- og karsykdom kan redusere dødelighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forebyggende råd om hjerte- og karsykdom kan redusere dødelighet

Forskningsomtale

Forebyggende råd om hjerte- og karsykdom kan redusere dødelighet

Publisert Oppdatert

Råd og veiledning for å forebygge hjerte- og karsykdom hos personer med diabetes eller høyt blodtrykk kan redusere dødelighet generelt og dødelighet på grunn av slag. Rådene har liten eller ingen innvirkning på dødelighet eller på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos befolkningen generelt. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Råd og veiledning for å forebygge hjerte- og karsykdom hos personer med diabetes eller høyt blodtrykk kan redusere dødelighet generelt og dødelighet på grunn av slag. Rådene har liten eller ingen innvirkning på dødelighet eller på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos befolkningen generelt. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2011
 • Forfattere: Underland V, Denison EML.

Hovedbudskap

Hjerte- og karsykdommer utgjør en stor risiko for sykdom og dødelighet i befolkningen. Forebygging av hjerte- og karsykdommer er et prioritert område i norsk helsepolitikk. Hovedmålet med forebyggende tiltak er å redusere risiko for alle hjerte- og karsykdommer.

Hva er tiltak rettet mot risikofaktorer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer?  
Risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdommer er blant annet forhøyet kolesterol, høyt saltinnhold i kosten, høyt blodtrykk, røyking og manglende fysisk aktivitet. Helsefremmende og forebyggende tiltak som vektlegger sunne levevaner og livsstil kan derfor være hensiktsmessige for å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Rådgivning om blant annet røykeslutt, kostholdsendring, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon er anbefalt i norske retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom, spesielt for personer med forhøyet risiko for å utvikle slike sykdommer.

Studiene som inngår i den systematiske oversikten som har sett på primærforebyggende tiltak rettet mot risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, omfatter tiltak som råd og veiledning til enkeltpersoner, og undervisning rettet mot grupper. Enkelte av studiene inkluderte personer med høyt blodtrykk eller diabetes. I oversikten presenteres resultatene for befolkningen generelt og personer med høyt blodtrykk eller diabetes hver for seg.

Hva sier forskningen?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, desto mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

Oversikten sammenfatter funn fra 25 studier, og viser at forebyggende tiltak som råd og veiledning for personer med høyt blodtrykk eller diabetes:

 • senker trolig risikoen for total dødelighet
 • medfører muligens liten eller ingen forskjell for dødelighet knyttet til hjertesykdommer
 • senker trolig risikoen for dødelighet knyttet til slag
 • medfører muligens liten eller ingen forskjell for systolisk eller diastolisk blodtrykk
 • medfører muligens liten eller ingen forskjell for total kolesterol

 
Resultattabell

Tabell 1

Utfall  

Antall deltakere (antall studier)

Kontrollgruppen

Forebyggende tiltak

 

Kvalitet på dokumenta-sjonen

Total dødelighet

17852

(6)

59 av 1000

47 av 1000

(42 til 53)*

Middels

Dødelighet knyttet til hjertelidelser

11989

(4)

32 av 1000

26 av 1000

(21 til 32)*

Lav

Dødelighet knyttet til slag

11589

(4)

11 av 1000

6 av 1000

(4 til 9)*

 

Middels

Systolisk blodtrykk

12534

(24)

Gjennomsnitt i kontrollgruppen var en reduksjon på 3.19

Gjennomsnitt i intervensjonsgruppen var 2.81 lavere (3.23 til 2.38 lavere)*

Lav

Diastolisk blodtrykk

23509

(25)

Gjennomsnitt I kontrollgruppen var en reduksjon på 2.71

Gjennomsnitt i intervensjonsgruppen var 2.51 lavere (2.73 til 2.29 lavere)*

Lav

Total kolesterol

16314

(16)

Gjennomsnitt i kontrollgruppen var en økning på 0.04

Gjennomsnitt i intervensjonsgruppen var 0.08 lavere (0.09 til 0.06 lavere)*

Lav

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 


Oversikten sammenfatter funn fra 34 studier, og viser at forebyggende tiltak som råd og veiledning rettet mot befolkningen generelt:

 • medfører trolig liten eller ingen forskjell for total dødelighet
 • medfører trolig liten eller ingen forskjell for dødelighet knyttet til hjertelidelser
 • medfører muligens liten eller ingen forskjell for dødelighet knyttet til slag
 • medfører muligens liten eller ingen forskjell for systolisk eller diastolisk blodtrykk
 • medfører muligens liten eller ingen forskjell for total kolesterol

Resultattabell

Tabell 2

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Kontrollgruppen

Forebyggende tiltak

 

Kvalitet på dokumenta-sjonen

Total dødelighet

120158

(7)

67 av 1000

70 av 1000

(66 til 73)*

Middels

Dødelighet knyttet til hjertelidelser

120845

(7)

24 av 1000

24 av 1000

(23 til 27)*

Middels

Dødelighet knyttet til slag

45342

(4)

6 av 1000

5 av 1000

(4 til 7)*

Lav

Systolisk blodtrykk

52275

(29)

Gjennomsnitt i kontrollgruppen var en reduksjon på 0.91

Gjennomsnitt i intervensjons-gruppen var 3.70 lavere (4.01 til 3.38 lavere)*

ÅÅ

Lav

Diastolisk blodtrykk

51891

(28)

Gjennomsnitt i kontrollgruppen var en reduksjon på 0.50

Gjennomsnitt i intervensjons-gruppen var 2.33 lavere (2.52 til 2.13 lavere)*

Lav

Total kolesterol

55462

(34)

Gjennomsnitt i kontrollgruppen var en reduksjon på 0.81

Gjennomsnitt i intervensjons-gruppen var 0.08 lavere (0.09 til 0.06 lavere)*

Lav

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 


Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt over studier som har undersøkt effekt av tiltak rettet mot risikofaktorer for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser og fant 55 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 163 471 deltakere.

Studiene sammenlignet en gruppe som fikk forebyggende tiltak i form av råd og veiledning med en kontrollgruppe som fikk vanlig behandling. For enkelte studier er tiltaket for kontrollgruppen ikke beskrevet. Varigheten av oppfølging av deltakerne var fra seks måneder til 12 år, med en median på ett år.  

 

Sammendrag

 1. Ebrahim S, Taylor F, Ward K, Beswick A, Burke M, Davey Smith G. Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD001561. DOI:10.1002/14651858.CD001561.pub3. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001561/frame.html