Hopp til innhold

Rapport

Bruk av alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i normal trafikk: Norske og europeiske resultat frå DRUID-prosjektet

Om lag ein av 30 bilførarar på norske vegar køyrer med alkohol, illegale rusmiddel eller sløvande legemiddel i blodet. Det viser resultata frå DRUID - Driving under Influence of Alcohol, Drugs and Medicines. Dette er ei internasjonal vegkantstudie som kartla kor mange bilførarar som køyrer med alkohol, illegale rusmiddel eller sløvande legemiddel i blodet. Noreg og 12 andre land deltok. I prosjektet vart det analysert spyttprøver frå 9 236 norske førarar.

DRUID 2011 Rapportomslag_web.

Om lag ein av 30 bilførarar på norske vegar køyrer med alkohol, illegale rusmiddel eller sløvande legemiddel i blodet. Det viser resultata frå DRUID - Driving under Influence of Alcohol, Drugs and Medicines. Dette er ei internasjonal vegkantstudie som kartla kor mange bilførarar som køyrer med alkohol, illegale rusmiddel eller sløvande legemiddel i blodet. Noreg og 12 andre land deltok. I prosjektet vart det analysert spyttprøver frå 9 236 norske førarar.


Om rapporten

  • Utgitt: 2011/6
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Gjerde H, Christophersen AS, Normann PT, Assum T, Pettersen BS, Rognerud AJ, Sabaredzovic A, Mørland J.
  • ISSN trykt:
  • ISSN elektronisk: 978-82-8082-475-2
  • ISBN trylt: 978-82-8082-474-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-475-2