Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaginal skylling med povidone-iodineløsning rett før keisersnitt reduserer risiko for postoperativ endometritt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Vaginal skylling med povidone-iodineløsning rett før keisersnitt reduserer risiko for postoperativ endometritt

Forskningsomtale

Vaginal skylling med povidone-iodineløsning rett før keisersnitt reduserer risiko for postoperativ endometritt

Publisert Oppdatert

Vaginal skylling/desinfisering umiddelbart før keisersnitt er et enkelt og rimelig tiltak som bør vurderes implementert.

Vaginal skylling/desinfisering umiddelbart før keisersnitt er et enkelt og rimelig tiltak som bør vurderes implementert.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2010
 • Forfattere: Jeppesen E.

Hovedbudskap

Vaginal skylling/desinfisering umiddelbart før keisersnitt er et enkelt og rimelig tiltak som bør vurderes implementert. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. 

Skylling/desinfeksjon av vagina før keisersnitt for å redusere postoperative infeksjoner

Keisersnitt er en av de vanligste operasjonene på norske sykehus. De kan deles i to hovedkategorier; planlagte (elektive) og ikke planlagte (hastekeisersnitt). Planlagt keisersnitt vil si at beslutningen blir tatt minst åtte timer før inngrepet gjøres. Mer enn hvert sjette barn i Norge (16 prosent) kommer nå til verden ved hjelp av keisersnitt. I årene 2003–2005 ble over 9000 barn født ved hjelp av keisersnitt. I USA er ett av tre barn som kommer til verden forløst ved keisersnitt. I Norge får én av 12 keisersnittpasienter infeksjon i operasjonssåret sitt og i noen tilfeller forekommer endometritt; en betennelse i livmorslimhinnen på grunn av en sårflate i livmoren. Denne komplikasjonen er ti ganger hyppigere etter keisersnitt enn ved vanlig fødsel og kan føre til alvorlige infeksjoner som blant annet sepsis. Rekonvalesensen etter et keisersnitt kan bli mer krevende for kvinner som utvikler en postoperativ infeksjon og kan gå utover hvordan hun klarer å ivareta seg selv og barnet.

Basert på data fra 3900 keisersnitt i Norge ble 3491 kvinner fulgt nøye opp etter utskrivning. Av disse ble 290 kvinner rammet av infeksjon. Nesten 9 av 10 infeksjoner oppsto etter sykehusoppholdet. Norsk gynekologisk forening anbefaler i sin veileder for fødselshjelp å bruke antibiotika som et av flere komplikasjonsforebyggende tiltak ved akutte (ikke planlagte) keisersnitt.

Nyere studier har evaluert om skylling og desinfisering av vagina før keisersnitt med ulike oppløsninger reduserer forekomst av feberinfeksjoner (endometritt og sårinfeksjoner) etter keisersnitt. Povidone-iodine, klorheksidin og vaginal metronidazol har vist varierende resultater. Eldre studier som sammenlignet iodine med klorheksidin før hysterektomi, viste lavere risiko for infeksjon i iodine-gruppen. Det er imidlertid ikke vanlig praksis verken i USA eller i Norge å skylle/desinfisere vagina før keisersnitt.

Vi har tatt utgangspunkt i fire utfallsmål fra den systematiske oversikten:

 • Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt
 • Postoperativ endometritt etter keisersnitt 
 • Postoperativ feber 
 • Postoperativ endometritt etter keisersnitt der fosterhinnen har rupturert

Bør vagina skylles/desinfiseres umiddelbart før keisersnitt?

Resultater fra den systematiske oversikten viste at:

 • Skylling/desinfisering av vagina med povidone-iodine muligens senker risiko for postoperativ endometritt sammenlignet med standard behandling.
 • Det er trolig liten eller ingen forskjell mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen når det gjelder risiko for postoperativ sårinfeksjon eller feber.
 • Skylling og desinfisering med klorheksidin eller povidone-iodine gir svært få bivirkninger som eksempelvis allergi eller irritasjon i slimhinnene. Ingen bivirkninger ble rapportert i de fire studiene som er inkludert i denne systematiske oversikten.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Antall
kvinner
(antall
studier)

Kontroll

Vaginal
skylling/
desinfisering

Kvalitet på dokumentasjonen

Postoperativ endometritt

1198 kvinner       (4)

94 per 1000

54 per 1000
(36 til 82)

++
Lav

Postoperative sårinfeksjoner

768 kvinner       (3)

41 per 1000

38 per 1000
(19 til 75)

+++
Middels

Postoperativ feber

1038 kvinner
(3)

174 per 1000

162 per 1000
(125 til 212)

+++
Middels

Postoperativ endometritt med rupturert fosterhinne

460 kvinner       
(2)

76 per 1000

10 per 1000
(2 til 50)

++
Lav

Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Kvalitet på dokumentasjonen :
Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oppsummering av studier som har undersøkt om vaginal skylling/desinfeksjon umiddelbart før keisersnitt gir mindre risiko for sårinfeksjoner og endometritt postoperativt. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant fire studier som de inkluderte i oppsummeringen. Studiene hadde til sammen 1361 inkluderte kvinner og analyser fra 1198 av disse. Deltakerne i studiene var førstegangs- og flergangsfødende kvinner som fikk forløst sitt barn med keisersnitt og som alle fikk antibiotika-profylakse før inngrepet.

Studiene sammenlignet kvinner som fikk utført skylling/desinfisering av vagina med povidone-iodine under én time før keisersnitt med kvinner som ikke fikk skyllet/desinfisert vagina (standard behandling).

Denne Cochrane-oversikten konkluderer med at skylling og desinfisering av vagina under én time før keisersnitt reduserer risiko for postoperativ endometritt og at dette tiltaket bør vurderes implementert i praksis.

 

 

Sammendrag

 1. Haas DM, Morgan Al Darei S, Contreras K. Vaginal preparation with antiseptic solution before cesarean section for preventing postoperative infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD007892. Les oversikten i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD007892/pdf_fs.html