Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienter med akutte ryggsmerter bør få råd om å være i aktivitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienter med akutte ryggsmerter bør få råd om å være i aktivitet

Forskningsomtale

Pasienter med akutte ryggsmerter bør få råd om å være i aktivitet

Publisert Oppdatert

Pasienter med akutte ryggsmerter som fikk råd om å være i normal aktivitet ble raskere kvitt sine plager enn dem som fikk råd om å ligge i sengen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Pasienter med akutte ryggsmerter som fikk råd om å være i normal aktivitet ble raskere kvitt sine plager enn dem som fikk råd om å ligge i sengen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Dahm KT.

Hovedbudskap

Ryggsmerter er en av de vanligste årsaker til at pasienter oppsøker primærhelsetjenesten og er en vanlig grunn til sykefravær. Således er ryggsmerter en belastning både for den enkelte og for samfunnet.

Det er vanlig å skille mellom pasienter som bare har vondt i korsryggen og pasienter som i tillegg til ryggsmerter har nevrologiske symptomer i benet (isjias). Med akutte ryggsmerter menes smerter som ikke har vart mer enn seks uker.

I Norge er det vanlig å gi pasienter med akutte ryggsmerter råd om å være i aktivitet.

Hva sier forskningen?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

En oversikt som sammenfatter funn fra 10 studier viser at:

  • For pasienter med akutte korsryggssmerter vil råd om å være i daglig aktivitet trolig føre til bedre smertereduksjon på lang sikt sammenlignet med råd om å ligge i sengen
  • For pasienter med akutte korsryggssmerter vil råd om å være i daglig aktivitet trolig føre til raskere funksjonsbedring enn råd om å holde sengen  
  • For pasienter med isjias har råd om å være i daglig aktivitet trolig liten eller ingen betydning for smerte- og funksjonsnivå sammenlignet med råd om å ligge i sengen
  • Øvelser og fysioterapi i tillegg til råd om daglig aktivitet har muligens ingen eller liten betydning for smerte og funksjon hos pasienter med akutte ryggsmerter (få relevante studier gir lav dokumentasjonsstyrke).

Resultatene for pasienter med isjias viste liten eller ingen forskjell mellom gruppene, men på grunn av mulige skadevirkninger av å ligge i sengen er råd om å være i aktivitet trolig bedre også for disse pasientene

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny/oppdatert oversikt over studier som har undersøkt effekten av råd om å være i aktivitet sammenlignet med råd om å ligge i sengen virker for pasienter med akutte ryggsmerter. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 10 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 1923 deltakere.

Kilder: Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 6. Art.No.: CD007612. DOI: 10.1002/14651858.CD007612.pub2.

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD007612/frame.html

Sammendrag