Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatering av oversikt gir ingen nye funn angående rutinemessig ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppdatering av oversikt gir ingen nye funn angående rutinemessig ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet

Forskningsomtale

Oppdatering av oversikt gir ingen nye funn angående rutinemessig ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet

Publisert Oppdatert

Rutinemessig ultralydundersøkelse før uke 24 fører til at flerlingesvangerskap blir identifisert og gir en sikrere fastsettelse av rett fødselstermin sammenliknet med selektive ultralydsundersøkelser.

Rutinemessig ultralydundersøkelse før uke 24 fører til at flerlingesvangerskap blir identifisert og gir en sikrere fastsettelse av rett fødselstermin sammenliknet med selektive ultralydsundersøkelser.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2010
 • Forfattere: Jeppesen E.

Hovedbudskap

Ultralydundersøkelse av gravide

En ultralydundersøkelse gir opplysninger om fosteret, fostervannet, morkaken og navlesnoren og kan avsløre utviklingsavvik hos fosteret. Det har blitt antydet at ultralyd tidlig i svangerskapet vil kunne føre til at problemer/avvik oppdages tidligere og dermed kunne gi en forbedret håndtering av komplikasjoner sammenliknet med ultralydsundersøkelse gjort på medisinsk indikasjon som følge av kliniske funn, eksempelvis blødninger, eller at det er bekymringer rundt fosterets vekstutvikling.

Praksis i Norge
Ultralydundersøkelse av gravide er blitt utført i Norge siden slutten av 1950-årene og har vært et tilbud til alle gravide i Norge siden 1980-tallet. Samtlige gravide i Norge får i dag et tilbud om ultralydundersøkelse omkring 18. svangerskapsuke. Normalt sett er det vanlig at den gravide får tilbud om én ultralydundersøkelse i svangerskapet, men skulle det være mistanke om at noe skulle være galt, for eksempel mistanke om liten vekst, vil kvinnen bli tilbudt ekstra ultralydundersøkelse. Ultralydundersøkelse i svangerskapsomsorgen har først og fremst et medisinsk formål. Det finnes i dag ingen holdepunkter for at ultralyd er skadelig for fosteret. Ultralydundersøkelse i svangerskapet er et frivillig tilbud til den gravide.

Rutinemessig ultralyd sammenliknet med selektiv ultralyd tidlig i svangerskapet
Denne Cochrane-oversikten sammenlikner rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet før 24. uke med selektive ultralydundersøkelser. Resultatene viste at rutinemessig ultralydundersøkelse førte til at flere tvillingsvangerskap ble identifisert og ga en sikrere fastsettelse av termin som trolig vil føre til færre induserte fødsler ved svangerskap på overtid. Kun to studier rapporterer på utviklingsavvik hos fosteret.

Vi har tatt utgangspunkt i fire utfallsmål fra den systematiske oversikten:

 • Oppdagelse av alvorlige utviklingsavvik hos foster før 24. uke  
 • Stadfestelse av flerlingesvangerskap ved 24. uke
 • Indusert fødsel ved svangerskap ”på overtid”
 • Perinatal mortalitet

Resultater fra den systematiske oversikten viste at:

 • Rutinemessig ultralydsundersøkelse tidlig i svangerskapet øker muligens sjansen for å påvise alvorlige misdannelser hos fosteret før 24. svangerskapsuke sammenliknet med kontrollgruppen.
 • Rutinemessig ultralydsundersøkelse tidlig i svangerskapet økte trolig sjansene for tidlig stadfestelse (uke 24) av flerlingesvangerskap sammenliknet med kontrollgruppen.
 • Rutinemessig ultralydsundersøkelse tidlig i svangerskapet reduserer trolig antall induserte fødsler ved svangerskap ”på overtid”.
 • Det er trolig liten eller ingen forskjell mellom rutinemessig ultralydsundersøkelse tidlig i svangerskapet og kontrollgruppen når det gjelder perinatal mortalitet.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Antall kvinner (antall studier)

Kontroll

Rutinemessig ultralydsunder-søkelse

Kvalitet på dokumentasjonen

Oppdagelse av alvorlig fosteravvik før 24 uke

387 kvinner         (2 studier tot. 17158 gravide)

44 per 1000

152 per 1000
(73 to 314)


Lav

Stadfestelse av flerlingesvangerskap ved 24-26 uke

 295 kvinner       (7)

394 per 1000

28 per 1000
(12 to 67)


Middels

Indusert fødsel ved svangerskap ”på overtid”

25 516 kvinner
(8)

 31 per 1000

 18 per 1000              (13 to 35 )


Middels

Perinatal mortalitet

35 735 kvinner        (10)

8 per 1000

 7 per 1000                  (6 to 9)

 

Middels

Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig
at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Kvalitet på dokumentasjonen:
Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til
effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit
til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oppdatert oppsummering av studier som sammenlikner rutinemessig ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet (før 24. uke) med selektive ultralydundersøkelser. Forskerne gjorde et systematisk søk gjennom the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s Trial register (2009) og fant 11 randomisert kontrollerte studier som de inkluderte. Studiene hadde til sammen 37 505 inkluderte kvinner som var gravide tidlig i svangerskapet (før uke 24).

Studiene sammenliknet kvinner som fikk rutinemessig ultralydsundersøkelse med kvinner som fikk selektiv ultralydundersøkelse. Denne oversikten gir ikke svar på spørsmålet om effekten av ultralyd i uke 11-13.

 1. Whitworth M, Bricker L, Neilson JP, Dowswell T. Ultrasound for fetal assessment in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4.