Hopp til innhold

Rapport

Motiverende samtale for å endre levevaner

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning om motiverende samtale for å endre levevanene: fysisk aktivitet, kosthold, tobakksbruk og alkoholmisbruk.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning om motiverende samtale for å endre levevanene: fysisk aktivitet, kosthold, tobakksbruk og alkoholmisbruk.


Hovedbudskap

Metode

Vi utførte et systematisk litteratursøk 22 mars 2010.

Vi søkte i følgende databaser:

 • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) The Cochrane Library 2010 Issue 2
 • Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) Center for Reviews and Dissemination (CRD)
 • Health Technology Assessment Database (HTA) Center for Reviews and Dissemination (CRD)
 • MEDLINE 1950 to March Week 2 2010 (Ovid)
 • EMBASE 1980 to 2010 Week 11 (Ovid)
 • PsycINFO 1806 to March Week 3 2010 (Ovid)

To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater
1189 publikasjoner ble identifisert totalt. Av disse ble 68 ansett som mulig relevante.

Referansene ble sortert i kategoriene

 • Fysisk aktivitet (4 ref)
 • Kosthold (4 ref)
 • Overvekt og diabetes (4 ref)
 • Tobakksbruk/Røyking (18 ref)
 • Alkoholmisbruk (17 ref)
 • Kombinert misbruk (2 ref)
 • Endring i levevaner på flere områder (15 ref)
 • Helseøkonomisk analyse (2 ref)
 • Om motiverende samtale (2 ref)

Sammendrag

Nedlastbar pdf.

Om rapporten

 • Utgitt: 2010
 • Forfattere: Nilsen ES, Underland V, Johansen M.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-346-3