Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Motiverende intervju kan muligens hjelpe røykere å slutte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Motiverende intervju kan muligens hjelpe røykere å slutte

Forskningsomtale

Motiverende intervju kan muligens hjelpe røykere å slutte

Publisert Oppdatert

Motiverende intervju kan hjelpe røykere å slutte. Men resultatene bør tolkes med forsiktighet på grunn av variasjoner i studiekvalitet, kvalitet på behandling og mulighet for at det finnes upubliserte studier med andre konklusjoner. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Motiverende intervju kan hjelpe røykere å slutte. Men resultatene bør tolkes med forsiktighet på grunn av variasjoner i studiekvalitet, kvalitet på behandling og mulighet for at det finnes upubliserte studier med andre konklusjoner. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Smedslund G.

Hovedbudskap

Hva er motiverende intervju?

Motiverende intervju (motivational interviewing, forkortet MI) ble først beskrevet av den amerikanske psykologen Bill Miller i 1983. Metoden blir beskrevet som klientsentrert og målrettet rådgivning for å utløse atferdsforandringer ved å hjelpe klientene til å utforske motstridende tanker og følelser. MI bygger på fire prinsipper: a) uttrykk empati, b) utvikle diskrepans, c) flyt med motstanden, d) støtt mestringstro.  Behandleren skal altså være medfølende og hjelpe klienten til å oppdage selvmotsigelser, for eksempel mellom klientens holdninger og atferd. Behandleren skal ikke utfordre motstanden, men aktivt utforske den. Behandleren skal også støtte klientutsagn som fremmer forandring.

Tiltaket står sterkt i Norge. Bill Miller fikk ideen til MI da han jobbet sammen med noen norske psykologer i Bergen. Det brukes i særlig stor grad i rusomsorgen, gjerne i kombinasjon med andre tiltak. MI har på norsk vært kalt endringsfokusert rådgivning, men i det siste har termen ”motiverende intervju” eller ”motiverende samtale” vært vanlig.

Sigarettrøyking er en av de viktigste årsakene til sykdom på verdensbasis. Det finnes i dag mange medikamentelle og ikke-medikamentelle metoder for røykeslutt med god dokumentert effekt. Enkle råd fra lege kan øke sannsynligheten for å slutte å røyke, og nikotinerstatninger, bupropion og varenicline har også dokumentert effekt sammenliknet med placebo. En kombinasjon av medikamentelle og atferdsmessige tiltak har også vist god effekt.

Hva sier forskningen?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, moderat, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere moderat kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

  • En oversikt som sammenfatter funn fra 14 studier viser at motiverende samtale for røykere muligens kan øke sannsynligheten for å bli røykfri over en oppfølgingstid på 1-12 måneder. Resultatene viste at i snitt ble 116 per tusen som fikk MI røykfrie, sammenliknet med 91 per tusen for de som ikke fikk tiltaket. Dette tilsvarer en 27 prosent større sjanse for å lykkes for de som fikk tiltaket sammenliknet med placebogruppen (fra 14 prosent til 42 prosent større).
    Forfatterne gjorde også noen indirekte sammenlikninger av subgrupper. Disse resultatene er svært usikre fordi deltakerne ikke hadde blitt tilfeldig fordelt til grupper.
  • To studier hvor fastleger gav tiltaket viste bedre effekt (RR: 3,49, 95% KI: 1,53-7,94) i forhold til fire studier hvor sykepleiere gav tiltaket (RR: 1,23, 95% KI: 0,90-1,66) og 9 studier hvor rådgivere gav tiltaket (RR:1,27, 95% KI: 1,12-1,43).
  • Åtte studier hvor det motiverende intervjuet varte mer enn 20 minutter gav bedre effekt (RR:1,31, 95% KI:1,16-1,49) enn fem studier hvor tiltaket varte kortere enn 20 minutter (RR: 1,14, 95% KI: 0,80-1,63).

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over studier som har undersøkt hvordan motiverende intervju virker på røykeslutt. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 14 studier publisert mellom 1997 og 2008 som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 10 538 deltakere, og 12 av studiene var fra USA.

Studiene sammenlignet motiverende intervju med korte råd/standard behandling. En svakhet er at bare én studie brukte et validert instrument: the Motivational Interviewing Skill Code (MISC) for å måle om prinsippene for MI ble overholdt i behandlingen.

Kilde
Lai DTC, Cahill K, Qin Y, Tang JL. Motivational interviewing for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No: CD006936. DOI:10.1002/14651858. CD006936.pub2.

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD006936/frame.html

 

Sammendrag