Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Hoftebeskytter kan muligens redusere antall hoftebrudd på sykehjem

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Dalsbø T, Leiknes KA.

Hoftebeskytter reduserer muligens ikke forekomsten av hoftebrudd hos hjemmeboende eldre, men kan muligens føre til færre brudd hos eldre som bor på sykehjem. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Har du funnet en feil?

Hovedbudskap

Det er først og fremst eldre mennesker som pådrar seg brudd i hoften. Gjennomsnittsalderen for personer som får hoftebrudd er ca. 80 år.  Eldre mennesker har lettere for å falle, de har dårligere evne til å ta seg for og de har dårligere bentetthet enn yngre. Hoftebrudd er en samlet betegnelse for brudd øverst i lårbenet. Det vanligste er å brekke lårhalsen. I Norge er det ca 9000 hoftebrudd pr. år.

Eldre faller ofte i forbindelse med dagligdagse aktiviteter. Vi vet kanskje ikke nok om hvordan eldre faller, men vi vet at hoftebrudd vanligvis oppstår ved fall på siden. Hoftebeskyttere er utviklet for å redusere trykket mot lårbensknuten ved fall på siden. Det finnes hoftebeskyttere med enten harde eller myke beskyttelsesskall. Den harde beskytteren fordeler trykket fra fallet på bløtdelene rundt lårbensknuten, mens den myke i hovedsak absorberer energien fra fallet. 

I Norge kan hjemmeboende eldre få hoftebeskytter på Blå resept. For beboere på sykehjem dekkes utgiftene av sykehjemmet. Vi vet ikke hvor stor andel av hjemmeboende eldre eller eldre på sykehjem som bruker hoftebeskyttere.

Hva sier forskningen?
Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

Virker hoftebeskyttere for å redusere antall hoftebrudd hos eldre:

  • Bruk av hoftebeskyttere reduserer muligens antall hoftebrudd på sykehjem
  • Bruk av hoftebeskytter utgjør muligens liten eller ingen forskjell i antall hoftebrudd hos hjemmeboende eldre 

Resultattabell

Utfall

 

Ingen hoftebeskytter

Hoftebeskytter

 

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Antall hoftebrudd for eldre på sykehjem

 

82 pr. 1000

16 færre hoftebrudd pr. 1000 i tiltaksgruppen (varierer fra 28 til ett færre)

 

 

Lav

 

Antall hoftebrudd for eldre som bor hjemme

 

35 pr. 1000

3 flere hoftebrudd pr. 1000 i tiltaksgruppen (varierer fra 7 færre til 18 flere)

Lav

 

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en oppdatert oversikt over studier som har undersøkt hvordan hoftebeskyttere virker på eldre mennesker. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 13 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 11 573 deltakere.

Tallene i tabellen er basert på at risikoen for å få hoftebrudd på sykehjem er 8,2 % og risikoen for eldre som bor hjemme er 3,5 %.

Studiene sammenlignet bruk av hoftebeskyttere for eldre med ingen bruk av hoftebeskyttere. Det er usikkerhet knyttet til i hvor stor grad hoftebeskytteren ble brukt. En annen begrensning ved studiene er at komplikasjoner som for eksempel ubehag ved bruk, hudirritasjon, vanskeligheter ved påkledning og økt risiko for fall er dårlig rapportert, men det ser ut til at alvorlige komplikasjoner er sjeldne.

Kilde
Gillespie WJ, Gillespie LD, Parker MJ. Hip protectors for preventing hip fractures in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD001255. DOI: 10.1002/14651858.CD001255.pub4.

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001255/frame.html

Sammendrag