Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Heroinassistert behandling for kronisk heroinavhengighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Heroinassistert behandling for kronisk heroinavhengighet

Forskningsomtale

Heroinassistert behandling for kronisk heroinavhengighet

Publisert Oppdatert

Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.


Nedlastbar pdf.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

På grunn av flere tilfeller av alvorlige, uønskede hendelser bør forskrivingen av heroin være siste utvei for heroinavhengige som ikke oppnår behandlingssuksess med tradisjonell vedlikeholdsbehandling (metadon, buprenorfin). Tilgjengelig dokumentasjon antyder en liten, men bedret effekt av å forskrive heroin (diacetylmorfin) som supplement til fleksible doser av metadon for langvarig heroinavhengighet. Dokumentert effekt gjelder nedgang i bruk av illegale rusmidler, reduksjon i kriminalitet og økt tid i behandlingsopplegget. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. 

Hva er heroinavhengighet?

Heroin, som er et halvsyntetisk opioid, misbrukes av rundt 15 til 20 millioner mennesker over hele verden. For dem som blir heroinavhengige kan misbruket medføre biologiske, psykiske og/eller sosiale problemer. Heroinmisbrukere karakteriseres ved en vedvarende trang til å bruke rusmiddel selv om de opplever helseproblemer og andre negative hendelser. Denne trangen til å bruke rusmiddel kan komme og gå og variere i intensitet. Heroinavhengige som oppsøker og får vedlikeholdsbehandling med metadon, har ofte misbrukt heroin i tiår og har opplevd heroinoverdoser, avgiftning og psykososiale behandlingsforsøk. Bruk av heroin utenom forskriving er kostbart og forbudt.

Behandling av heroinavhengige skjer ut fra flere formål og foregår både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Heroinavhengige behandles akutt i forbindelser med overdoser, avgiftning brukes for å bli rusmiddelfri,  vedlikeholdsbehandling brukes for å redusere illegalt rusmisbruk og rehabiliteringstiltak for å få tidligere rusavhengige inn i samfunnet.

I Norge er over 5000 personer i det som kalles legemiddelassistert rehabilitering der blant annet metadon gis til heroinavhengige. For dem som ikke nyttiggjør seg medikamentell vedlikeholdsbehandling med metadon har det vært foreslått å forskrive heroin som supplement. Hensikten med å tilby denne behandlingsformen er å stabilisere pasienten i forhold til å redusere trangen til å bruke illegale rusmiddel, forbedre helsetilstanden og beholde ham/henne i behandling.

Det er usikkert nøyaktig hvor mange heroinavhengige som er aktuell målgruppe for forskriving av heroin som supplement til legemiddelassistert rehabilitering i Norge, men det har vært antydet mellom 250 og 500 personer. Heroinassistert behandling har vist seg å gi gode resultater for injiserende heroinavhengige i England, Spania, Sveits, Tyskland og Canada. Dette står i motsetning til resultatene fra to studier i Nederland der det ble påvist negativ effekt av heroinassistert behandling for heroinavhengige som røykte eller injiserte heroin.

Hva sier forskningen?

Forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom forskningsdokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, desto mer kan vi stole på tallene. Når vi graderer forskningen ned til kategorien svært lav, betyr det at vi er usikre på tiltakets sanne effekt. Det betyr ikke nødvendigvis at tiltaket ikke har effekt, men at vi er usikre på hvilken effekt det vil få for pasienter i vår behandlingskontekst.

Ingen av studiene som er med i Cochrane-oversikten var utført i Norge eller Norden. I tabellen nedenfor har vi satt inn resultatene for utfallene som vi mener er mest interessante. Vi oppgir prosentandelen for gruppen som fikk heroin og tilsvarende prosentandel for kontrollgruppen som bare fikk metadon.

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene.

Utfall

Antall studier

Heroin

Metadon

 

Kvalitet på dokumen-
tasjonen

Dødelighet
(totalt antall)

6

Ca 0,9 %

(8 av 894)

Ca 1,2 %

(11 av 923)

Svært lav

Retensjon i behandling (prosentandel som deltar gjennom hele studien)

8

69,7 %

54,7 %

Svært lav

Alvorlige uønskede hendelser

7

23,7 %

12,7 %

Svært lav

Tilbakefall til heroinmisbruk

5

40,3 %

54,6 %

Svært lav

Bruk av andre rusmidler

3

28,6 %

45,7 %

Svært lav

Kriminalitet

4

40 %

52,3 %

Svært lav

Fengsling

2

16,7 %

27,7 %

Svært lav


Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en systematisk oversikt over studier som har undersøkt hvordan heroinassistert substitusjonsbehandling virker for heroinavhengige personer sammenlignet med tradisjonell metadonassistert substitusjonsbehandling. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser frem til år 2008, de kontaktet relevante fagpersoner og de fant 8 studier som de inkluderte i oversikten. Studiene hadde til sammen 2007 deltakere. Forskerne har slått sammen resultatene statistisk i meta-analyser, men har ikke gradert resultatene. Graderingen er utført av oss ved Kunnskapssenteret.

Med unntak av den tyske studien var de fleste studiene små, og spesielt for dødsfall var det svært få observasjoner. Deltakerne varierte på tvers av studiene, men omfattet stort sett menn over 35 år med mer enn 12 års misbruk av heroin bak seg og med dårlig mental og fysisk helse. Det varierte også hvor mange av deltakerne som misbrukte andre rusmidler som blant annet kokain. Pasientene som ble inkludert i studiene hadde også tilleggslidelser. Eksempelvis hadde mange enten psykiske og/eller somatiske sykdommer, som oftest langvarige eller kroniske lidelser som hiv eller hepatitt. De som fikk forskrevet heroin, fikk også tilbud om å ta metadon. Deltakerne i begge gruppene fikk tilbud om psykologisk og/eller psykososial behandling, men vi vet ikke hva den besto av og i hvilken grad den ble benyttet. Heroinavhengighet og retensjon defineres ulikt på tvers av de inkluderte studiene. De er utført i forskjellige land med ulik narkotikapolitikk og med ulike behandlingsopplegg. Resultatene fra studiene er likevel slått sammen i meta-analyser. For kun ett av utfallsmålene (retensjon) har alle studiene rapportert inn resultater, og der er den statistiske heterogeniteten beregnet til 93 %.

  1. Ferri M, Davoli M, Perucci CA. Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 8. Art. No.: CD003410. DOI: 10.1002/14651858.CD003410.pub3. http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD003410/pdf_fs.html  

Relaterte rapporter fra Cochrane-samarbeidet:

Maintenance treatments for opiate dependent adolescent
Silvia Minozzi, Laura Amato, Marina Davoli
April 2009 

Methadone maintenance therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence
Richard P Mattick, Courtney Breen, Jo Kimber, Marina Davoli
July 2009 

Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence
Richard P Mattick, Jo Kimber, Courtney Breen, Marina Davoli
July 2008 

LAAM maintenance vs methadone maintenance for heroin dependence
Nicolas C Clark, Nicholas Lintzeris, Alan Gijsbers, Greg Whelan, Adrian Dunlop, Alison Ritter, Walter W Ling
July 2008 

Psychosocial combined with agonist maintenance treatments versus agonist maintenance treatments alone for treatment of opioid dependence
Laura Amato, Silvia Minozzi, Marina Davoli, Simona Vecchi, Marica Ferri, Soraya Mayet
January 2009 

Methadone maintenance at different dosages for opioid dependence
Fabrizio Faggiano, Federica Vigna-Taglianti, Elisabetta Versino, Patrizia Lemma
July 2008 

Oral naltrexone maintenance treatment for opioid dependence
Silvia Minozzi, Laura Amato, Simona Vecchi, Marina Davoli, Ursula Kirchmayer, Annette Verster
January 2009 

Maintenance agonist treatments for opiate dependent pregnant women
Silvia Minozzi, Laura Amato, Simona Vecchi, Marina Davoli
January 2009