Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fotoferese som alternativ immundempende behandling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fotoferese som alternativ immundempende behandling

Metodevurdering

Fotoferese som alternativ immundempende behandling

Publisert

Formålet med fotoferese er å dempe pasientens patologiske immunreaksjoner.

Formålet med fotoferese er å dempe pasientens patologiske immunreaksjoner.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Norderhaug IN, Frønsdal KB.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-317-3

Sammendrag

Fotoferese er en prosedyre der blod høstes fra pasienten, for så å aktiveres med et fotosensitivt legemiddel og ultrafiolett lys før blodet føres tilbake til pasienten. Virkningsmekanismen er ikke klarlagt, men formålet er å dempe pasientens patologiske immunreaksjoner.

Metode:
Vi søkte i aktuelle databaser 4. september 2009 og inkluderte to systematiske oversikter og én randomisert kontrollert studie (RCT).

Klinisk effekt:  
• Det er publisert en rekke studier om fotoferese i behandling av ulike sykdommer, men få studier har et randomisert kontrollert design, og de fleste er pasientserier uten kontrollgruppe. Alle studiene har høy risiko for skjevhet (bias) og er derfor av lav kvalitet. 

• Studier av lav kvalitet har vist at fotoferese gir økt responsrate og bedrer overlevelse for pasienter med kronisk transplantat-mot-vert-sykdom.

• Studier av lav kvalitet har rapportert at fotoferese gir bedre responsrate og bedrer overlevelse for pasienter med behandlingsrefraktære erytroderme kutane T-celle-lymfomer.

• Fotoferese er utprøvd hos et fåtall pasienter med Crohns sykdom, men effekten er ikke tilstrekkelig avklart.

• Fotoferese er utprøvd for å forebygge avstøtningsreaksjon ved organtransplantasjon, men med unntak av én RCT foreligger det kun data fra pasientserier.

Sikkerhet:  
Det synes å være få alvorlige bivirkninger etter fotoferese: infeksjoner, lavt blodtrykk, kvalme og hodepine er rapportert.

Pågående studier: 
Det pågår en rekke studier som undersøker den kliniske nytten ved fotoferese, noen av disse har også et randomisert kontrollert design. Resultater fra to pågående RCT-er om fotoferese ved kronisk transplantat-mot-vert-sykdom vil kunne gi viktig kunnskap om klinisk nytte av fotoferese.

Status for bruk:  
Retningslinjer for behandling av lymfom i Norge, England og Australia anbefaler at fotoferese kan forsøkes for pasienter med kutane T-celle-lymfomer og for eksempel Sezarys Syndrom.

Konklusjon:
Fotoferese kan gi klinisk respons hos pasienter med alvorlig behandlingsresistent sykdom. Et betydelig antall studier er registrert som ferdigstilt i databaser over pågående studier uten at resultatene er publisert. Det kan derfor ikke utelukkes at publiserte positive funn kan være et resultat av selektiv publisering.