Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Etiske utfordringer med velferdsteknologi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Etiske utfordringer med velferdsteknologi

Rapport

Etiske utfordringer med velferdsteknologi

Publisert Oppdatert

I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Velferdsteknologi omfatter en uensartet gruppe tiltak og det foreligger forholdsvis få studier som ser på utbytte av de ulike formene for velferdsteknologi. Mange former for velferdsteknologi bryter med tradisjonell organisering av helse- og omsorgstjenesten og introduserer teknologi på nye områder (for eksempel i hjemmet) og med nye funksjoner (for eksempel selskap og underholdning). Samtidig utvikles velferdsteknologi for grupper som tradisjonelt ikke har brukt avansert teknologi (eldre).

I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Velferdsteknologi omfatter en uensartet gruppe tiltak og det foreligger forholdsvis få studier som ser på utbytte av de ulike formene for velferdsteknologi. Mange former for velferdsteknologi bryter med tradisjonell organisering av helse- og omsorgstjenesten og introduserer teknologi på nye områder (for eksempel i hjemmet) og med nye funksjoner (for eksempel selskap og underholdning). Samtidig utvikles velferdsteknologi for grupper som tradisjonelt ikke har brukt avansert teknologi (eldre).


Om rapporten

 • Utgitt: 2010
 • Forfattere: Hofmann B.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-364-7

Hovedbudskap

Dette har gjort at det reises en rekke moralske spørsmål om hvilke typer helseteknologi som er hensiktsmessige og hvordan de bør utvikles og brukes.

Notatet gir en oppsummering av ulike moralske og etiske utfordringer med velferdsteknologi i dagens helse- og omsorgstjenester. Notatet er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Velferdsteknologi er en uensartet gruppe teknologier som sådan verken er moralsk bra eller dårlig. Alle former for velferdsteknologi som er gjennomgått har gode formål. Det foreligger lite litteratur om nytten og utilsiktede virkninger av velferdsteknologi.

De moralske utfordringene må derfor vurderes for hver enkelt velferdsteknologi, men rapporten gir en oversikt over flere utfordringer som gjør seg gjeldene for flere velferdsteknologier:

 • Autonomi, integritet, verdighet
 • Konfidensialitet, rett til privatliv
 • Tid til menneskelig kontakt og relasjoner
 • Nye involverte grupper: Pårørende, teknologileverandører, personell for vedlikehold av teknologi
 • Nye ansvarsområder for helsepersonell og pårørende
 • Interessekonflikter: Tjener velferdsteknologi pasienter/brukere, helse- og omsorgspersonell, helsetjenesteytere eller industrien?
 • Fremme av instrumentell rasjonalitet på bekostning av omsorgsrasjonalitet (med fokus på lidelse, fortvilelse, plage, håp, og mestring)

Sammendrag