Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling

Rapport

Dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling

Publisert Oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante oversikter om effekt av dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling. I bestillingen var det også bedt om å fokusere på unge pasienter (16-24 år) og omtale hvilken type avhengighet det gjaldt og hvilke behandlingsmetoder som ble brukt.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Oslo universitetssykehus, klinikk psykisk helse og avhengighet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante oversikter om effekt av dagbehandling for ruspasienter i avhengighetsbehandling. I bestillingen var det også bedt om å fokusere på unge pasienter (16-24 år) og omtale hvilken type avhengighet det gjaldt og hvilke behandlingsmetoder som ble brukt.


Om rapporten

  • Utgitt: 2010
  • Forfattere: Dalsbø TK, Steinsvåg B-A, Smedslund G. .
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-362-3

Hovedbudskap

Metode
Vi konkretiserte først problemstillingen, presiserte inklusjonskriterer og deretter satte vi opp en søkestrategi for de viktigste elektroniske databasene. I mai 2010 utførte en forskningsbibliotekar et elektronisk søk i Medline, Embase, Cochrane Library og PsycINFO etter både oppsummert forskning og enkeltstudier. Den ansvarlige bibliotekaren slettet så mulige dubletter. Prosjektleder gikk deretter gjennom referansene og fjernet irrelevante treff. Deretter gikk to medarbeidere uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 3747 referanser i det systematiske litteratursøket etter oppsummert forskning om effekt av behandlingstiltak for ruspasienter i dagbehandling. Vi identifiserte 7724 referanser til enkeltstudier. Disse ble ikke sortert eller vurdert videre.
  • 22 av de 3747 referansene til oppsummert forskning ble vurdert til å være mulig relevante og av disse var det 7 som omhandlet unge ruspasienter.
  • Alle 22 referansene ble kategorisert etter hvilken rusbehandling de fikk og type rusmiddel som pasientene brukte, eller var avhengig av. Halvparten av referansene omhandlet medikamentell substitusjonsbehandling, mens resten stort sett handlet om ulike former for psykoterapi og rådgivning. Halvparten av referansene dreide seg om alkohol eller heroin/opioider.

Sammendrag