Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Cyanobakterier (blågrønnalger) - oppblomstring og toksinproduksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Cyanobakterier (blågrønnalger) - oppblomstring og toksinproduksjon

Rapport

Cyanobakterier (blågrønnalger) - oppblomstring og toksinproduksjon

Publisert Oppdatert

Avdeling for vannhygiene har nå i mer enn 30 år forsket på cyanobakterienes liv og levnet og utredet hvilken betydning de kan ha for drikkevann og badevann. I begynnelsen ble arbeidet mest rettet mot problemene de forårsaket med lukt og smak på vannet, siden ble det lagt mer vekt på forskningen omkring betydningen av toksinproduksjonen og hvilke forhold som påvirker den. Vi fant ut at tiden nå var inne til å presentere resultater av disse mer enn 30 år med forskning i en form som kan være tilgjengelig for alle. Rapporten er basert på egenforskning og på kunnskap ervervet fra andre forskningsmiljøer.

Rapport 2010 4 forside.jpg

Avdeling for vannhygiene har nå i mer enn 30 år forsket på cyanobakterienes liv og levnet og utredet hvilken betydning de kan ha for drikkevann og badevann. I begynnelsen ble arbeidet mest rettet mot problemene de forårsaket med lukt og smak på vannet, siden ble det lagt mer vekt på forskningen omkring betydningen av toksinproduksjonen og hvilke forhold som påvirker den. Vi fant ut at tiden nå var inne til å presentere resultater av disse mer enn 30 år med forskning i en form som kan være tilgjengelig for alle. Rapporten er basert på egenforskning og på kunnskap ervervet fra andre forskningsmiljøer.


Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2010
  • Forfattere: Nina Gjølme, Truls Krogh og Hans Utkilen.
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Instituttet ble for alvor engasjert i problemstillinger omkring cyanobakterier da det i august/september 1976 skjedde en kraftig oppblomstring av cyanobakterier på 10 til 12 meters dyp i Mjøsa. Vannet fra Hamar vannverk fikk en kraftig jordaktig lukt, slik at mange vegret seg mot både å drikke det og å dusje.

Forbedring av vannkvaliteten for å hindre cyanobakterieoppblomstringer er en meget kostbar affære. Opprydningsarbeidet i Mjøsa på slutten av 1970-tallet, kostet ca 1 milliard NOK. I 2006 regnet myndighetene med at det ville koste ca 300 000 kroner bare å utrede tiltak som kunne hindre videre forurensing av Vannsjø og vekst av cyanobakterier der.

Avdeling for vannhygiene ved Folkehelseinstituttet har forsket på cyanobakterienes livsløp og utredet hvilken betydning de kan ha for drikkevann og badevann. I begynnelsen ble arbeidet mest rettet mot problemene med lukt og smak på vannet. Siden ble det lagt mer vekt på forskningen omkring giftstoffproduksjonen og hvilke forhold som påvirker den. 

Den ferske rapporten er basert på egenforskning og på kunnskap ervervet fra andre forskningsmiljøer. 

Helseeffekter

Vann forurenset av cyanobakterier kan gi alvorlige helseplager: 

Allergier og irritasjonsreaksjoner 
Symptomene omfatter allergiske reaksjoner som ligner på høyfeber og gir astma, hud-, øye- og øreirritasjoner. Utallige hudirritasjoner er rapportert hos badende langs kysten av Florida, USA og Okinawa i Japan. Denne irritasjonen, kjent som ”svømmekløe”, fører til utslett, kløe, sår hals, øreverk og svimmelhet. Man kan også få sterke betennelsesreaksjoner. 

Forgiftninger 
Det er godt dokumentert at cyanobakterieoppblomstringer har ført til død av fisk, fugl, husdyr og ville dyr, også flere humane dødsfall er registrert. Mange mennesker er blitt alvorlig syke etter å ha drukket vann fra kilder med cyanobakterieoppblomstringer. Foreløpig har dette ikke ført til forgiftning av mennesker i Norge. 

Giftstoffene er ikke dødelige i lave doser, men doseresponskurven er bratt. Dette betyr at en kan svelge en nesten dødelig dose før tegn på forgiftning viser seg. 

Den mest sannsynlige humane trusselen fra cyanobakterier er lave doser over tid. En vet lite om hvordan dette virker, enten det gjelder en enkelt eksponering eller en vedvarende eksponering gjennom drikkevann fra en kilde med en oppblomstring. 

Forsøk har vist at lave konsentrasjoner av giftstoffene kan påvirke tarmsystemet, og det er vist at de kan forårsake leversvulst hos gnagere. Undersøkelser fra Kina kan tyde på at det kan være en sammenheng mellom eksponering for lave doser i drikkevann og leversvulst hos mennesker.