Hopp til innhold

Prosjekt

Sammenhengen mellom undervisning med fysisk tilstedeværelse og covid-19-insidens blant universitetsstudenter: En prospektiv kohortstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi vil studere sammenhengen mellom fysisk undervisning og smitterisiko ved å sammenlikne studenter som mye fysisk undervisning, og dem som tilbys relativt mer online undervisning.


Sammendrag

Universiteter og høyskoler må balansere studentenes behov for fysisk tilstedeværelse i undervisningen, med mulig økt risiko for spredning av covid-19. Alternativet til fysisk undervisning er å tilby undervisning online. Vi vil studere sammenhengen mellom fysisk undervisning og smitterisiko ved å sammenlikne studenter som mye fysisk undervisning, og dem som tilbys relativt mer online undervisning. Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom fysisk undervisning og fornøydhet med undervisning, livskvalitet og læringsutbytte.  

Om prosjektet