Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MoBaTann»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MoBaTann

Prosjekt

MoBaTann - prosjektbeskrivelse

Publisert

Prosjektets mål er å samle inn minst én melketann fra så mange som mulig av barna som deltar i MoBa. Tennene samles i en tannbank og skal brukes til forskningsformål.


Sammendrag

Analyser av tannvev kan hjelpe oss å forstå forskjellen på hvorfor noen barn er friske og andre barn blir syke.

Bakgrunn

MoBaTann ble etablert ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Bergen i 2008, og er et delprosjekt i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa rekrutterte gravide kvinner rundt uke 17 i svangerskapet fra 1999 og frem til 2008, og er nå er en av verdens største helseundersøkelser med mer enn 114 000 svangerskap inkludert. Det samles jevnlig inn informasjon fra deltakerne ved hjelp av spørreskjema, i tillegg til innsamling av biologisk materiale i form av blodprøver, urinprøver og barnas felte melketenner. Melketennene i MoBaTann oppbevares i Tannbanken ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Bergen. Per desember 2019 er det mottatt og registrert nærmere 35.000 melketenner.

Mål

Målet med MoBaTann er å undersøke hvordan melketenner kan brukes som en biomarkør i forskningssammenheng for å øke kunnskapen om barns opptak av toksiske og essensielle elementer, som blir tatt opp i kroppen fra det ytre miljø og fra kostholdet. En ønsker å bruke denne kunnskapen til å avdekke årsaker til utvikling av sykdom og tilstand hos barn, og videre bruke denne informasjonen til å forebygge helseskader.

Material og metode

Analyser av tannvevet fra melketennene kan gi informasjon om eksponering for giftige og essensielle elementer i fosterlivsperioden og tidlig barndom. Sporstoffer fra barnets omgivelser og ernæring bygges inn i tannvevet etter hvert som tennene dannes og senere ved dannelsen av sekundærdentin. Tannvevet dannes lagvis etter et spesifikt mønster og er svært stabilt, og kan på grunn av dette brukes som en slags ferdsskriver for ulike eksponeringer i tanndanningsperioden. Dette kan sammenlignes med årringer i trestammer, bare at i melketenner dannes disse ringene hyppigere. Ved fødselen dannes det en tydelig vekstlinje i tannen – neonatallinjen – som gjør det mulig å skille tannvev som er dannet både før og etter fødselen. I tillegg til dette kan tannvev vise morfologiske forandringer og mineraliseringsdefekter som resultat av eksponeringer overfor miljøgifter, sykdom eller ernæringssvikt i løpet av tanndannelsen.  

Tannvev gjennomgår ikke remodellering etter at tannen er ferdigdannet, noe som gjør at elementer som er bygget inn i vevet under tanndannelsen stort sett blir værende der og representerer dermed opptaket av disse elementene i tanndannelsesperioden. Hver enkelt tann kan brukes som et analyseobjekt som blant annet kan fortelle oss hva barnet har fått i seg av for eksempel tungmetaller som bly og cadium, eller næringsstoffer som selen og jod. Disse opplysningene kan vi hente ut fra analyser av tannvev, som videre kan hjelpe oss å forstå forskjellen på hvorfor noen barn er friske og andre barn blir syke.

Analysemetodene på melketenner som benyttes i dag blir stadig mer raffinerte. Tradisjonelt ble pulveriserte vevsprøver analysert. Man har nå gått over til en mer tannbesparende og sofistikert måte å analysere tennene på. Et eksempel på dette er Laser ablasjon (LA-ICP-MS). Etter pulverisering og laserabslasjon benyttes massespektrometri.

Datahåndtering

Data og biologisk materiale som er samlet inn i MoBa-studien og MoBaTann skal utelukkende benyttes til forskning. Alle personidentifiserte opplysninger, som navn og personnummer, fjernes slik at forskere som arbeider med datamaterialet ikke har tilgang på personidentifisert data.

Alle deltakerne som har sendt inn melketenner til MoBaTann har et eget individuelt registreringsnummer som de fikk tildelt da de ble med i MoBa-studien. Ved hjelp av dette registreringsnummeret kan melketannen til det aktuelle barnet kobles opp til øvrig informasjon innsamlet i MoBa-studien.

Tillatelser

MoBaTann er behandlet og godkjent av Regional etisk komité (REK) med prosjektnummer 189.

Deltakerne i MoBaTann er alle deltakere i MoBa-studien. Gjennom sin deltakelse i MoBa har deltakerne samtykket til forskningen som gjennomføres på melketennene.

Takk

En stor takk til alle barna som har sendt inn melketennene til MoBaTann. Takker også Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, Norges forskningsråd og tannlege Einar Bergesens legat for finansiell støtte.

Prosjektnummer

189

Start

2017

Status

Pågående

Godkjenninger

Regional etisk komité (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Universitetet i Bergen