Hopp til innhold

Studier

Oversikt over instituttets pågående og avsluttede studier.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. PainFACT

  Identifying molecular mechanisms of pain related disorders.

  Pågående

  Publisert

 2. Rotavirus-studien

  Nasjonal oppfølging etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: følge opp vaksinasjonsdekningen, eventuelle uønskede hendelser og hvilken effekt vaksinen har på forekomst.

  Pågående

  Publisert

 3. Salmonella bærerskap – faktorer og lengde (MoMIR)

  Hvor skiller mange ut salmonellabakterier med avføringen etter en salmonellainfeksjon selv om de er symptomfrie og føler seg friske, og hvilke faktorer påvirker at dette skjer?

  Pågående

  Publisert

 4. Seniorkohorten

  Seniorkohorten er et forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet (FHI) for å få bedre kunnskap om koronasmitte og vaksinasjon mot korona for de over 65 år.

  Pågående

  Publisert

 5. Språk 8-studien

  Språk 8 er en delstudie i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) som skal undersøke sammenhengen mellom barns tidlige språkutvikling og hvordan det går med barna ved 8 år.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Språk- og læringsstudien (SOL)

  SOL-studien i MoBa skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. TOPP-studien

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” undersøker utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse samt psykiske plager og alkoholbruk hos barn og ungdom.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Trykkløsstudien

  I denne studien skal FHI undersøke hvordan kommunene kan hindre at drikkevannet blir forurenset med smittestoffer under arbeid på drikkevannsledninger.

  Pågående

  Publisert

 9. Undersøkelser om forekomst av koronaviruset i Norge

  På denne siden finner du informasjon og resultater om fem undersøkelser som samlet gir en oversikt over forekomsten av koronavirus og covid-19 i den generelle befolkningen i Norge.

  Pågående

  Publisert

 10. UngKul – Ungdom, kultur og mestring

  UngKul-studien undersøker psykologisk utvikling, sosial integrering og psykisk helse blant barn og unge med innvandrer- og fluktbakgrunn og etnisk norske barn.

  Pågående

  Publisert

 11. UngVekst-studien

  UngVekst-studien måler utviklingen av høyde og vekt for ungdommer i Norge. Kunnskapen gir grunnlag for å undersøke om det er en økning i overvekt og fedme.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  Med studien måler vi potensiale for spredning av smittsomme sykdommer. Ved å kartlegge kontaktmønstre mellom mennesker og vaksinasjonsdekning lages modeller som kan bedre beredskapen ved utbrudd.

  Pågående

  Publisert

 13. Varicella zoster-virusinfeksjoner i Norge

  Hensikten med studien er å estimere sykdomsbyrden av vannkopper og helvetesild i Norge for å gi råd om hensiktsmessig bruk av vaksiner, og undersøke kost-nytte av ulike vaksinasjonsstrategier.

  Pågående

  Publisert