Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Identitetsprosjektet. Norsk utgave, IP-N»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Identitetsprosjektet. Norsk utgave, IP-N

Prosjekt

Identitetsprosjektet. Norsk utgave, IP-N - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmål med dette prosjektet er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk identitet og tilhørighet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge.


Sammendrag

BAKGRUNN OG NYTTE

Mange ungdommer på flerkulturelle skoler, sliter med å finne en balanse mellom forholdet til den norske - og opprinnelseskulturen, og med å gjøre valg om etnisk identitet og kulturell tilhørighet (EKI). Forskning har vist at en positiv og sterk EKI har sammenheng med god psykisk helse, mestring, psykososial tilpasning og skoleprestasjoner. Å fremme EKI-utvikling er således i overensstemmelse med helsemyndighetenes politikk, flerkulturelle skolers og Fagfornyelsen målsettinger og visjoner.

Ifølge minoritetsrådgivere og skoleledere som jobber på flerkulturelle videregående skoler på Østlandet, er identitetsproblematikk innvevd i utfordringene til flertallet av elevene de jobber med, men de mangler gode, forskningsbaserte tiltak som kan stimulere og støtte elevenes identitetsutvikling.

Identitetsprosjektet er et forskningsbasert, manualdrevet undervisningsopplegg, utviklet i USA, for å fremme EKI og positive utviklingsforløp blant ungdom i flerkulturelle skoler. Det er et universelt tiltak med åtte moduler, med informasjon og ulike aktiviteter som skal bidra til at ungdommene utforsker sin EKI.

MÅLSETTING

Hovedmålsettingen med dette FoU-prosjektet (Identitetsprosjektet. Norsk utgave, IP-N) er å gjøre tilgjengelig et forskningsbasert tiltak for å fremme EKI og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge. I samarbeid med fem minoritetsrådgivere fra Innvandrings- og Integreringsdirektoratet, IMDi, har FHI oversatt den amerikanske manualen til norsk, og tilpasset innholdet til norsk flerkulturell kontekst. Basert på kunnskap om tilpasning av tiltak til nye kulturelle omgivelser, skal vi høsten 2021 pilotere og evaluere implementeringen av IP-N på tre videregående skoler på Østlandet. FoU-prosjektet skal gi kunnskap om  undervisningsoppleggets relevans for norsk flerkulturell kontekst, og faktorer som fremmer eller hemmer implementeringen av det. Én minoritetsrådgiver og én lærer for hver av de fem IP-N-klassene på skolene skal få opplæring som kursledere til å gjennomføre undervisningsopplegget.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brit Oppedal, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Warsame Abdullahi Ali, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Start

15.09.2020

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Brit Oppedal

Prosjektdeltakere ved FHI

Warsame Abdullahi Ali

Kristin Gustavson