Hopp til innhold
Avdeling

Smittevernregistre

Avdeling for smittevernregistre har ansvaret for nasjonale helseregistre innen smittevernfeltet.

Avdelinga har medarbeidere med fagbakgrunn som sjukepleiarar, biologar, leger, statsvitere/sosiologar, veterinær og teknologar. Kjernekompetansen vår er kunnskap om smittevern/infeksjonsmedisin, aktuelle lovverk om helseregister, datainnsamling, datatilarbeiding og kvalitetssikring, datautlevering, analyse og tolking av registerdatum, epidemiologi og statistikk, og kommunikasjon.

Ei viktig oppgåve for avdelinga vil vera å få til ein heilskapleg satsning på registerfeltet innan smittevern, blant anna ved å jobba for å effektivisere innrapportering frå helsetenesta, dataregistrering i registera og datautlevering, og dessutan løysingar som gjer det enklare for helsepersonell å følgja pasientar gjennom behandlingsforløpet.

Kontaktinformasjon for de ulike registrene:

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsleder

Karianne Johansen

Fasttelefon: 21 07 65 39

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Karianne Johansen

Karianne Johansen

Avdelingsdirektør, PhD MPharm MM

Tlf: 21 07 65 39

Bilde av André Einhaug

André Einhaug

Rådgiver, Cand. Pharm.

Ansatt bilde

Anne-Marte Bakken Kran

Overlege, MD, PhD

Tlf: 21 07 81 75

Ansatt bilde

Astrid Louise Løvlie

Seniorrådgiver, M.Phil

Tlf: 21 07 63 92

Bilde av Eirik Olsen

Eirik Olsen

Rådgiver

Tlf: 21 07 81 73

Bilde av Evy Therese Dvergsdal

Evy Therese Dvergsdal

Seniorrådgiver, MSc Public Health

Tlf: 21 07 63 22

M: 992 75 397

Bilde av Gro Evensen

Gro Evensen

Senior rådgiver, Cand.pharm.

Tlf: 21 07 69 32

Ansatt bilde

Hege Line Magnussen Løwer

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 65 44

Ansatt bilde

Hilde Synøve Waleur Bakke

Fagleder SYSVAK, Ph.D

Tlf: 21 07 64 49

M:

Ansatt bilde

Kirsten Konsmo

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 62 67

Ansatt bilde

Magnus Wenstøp Øgle

Rådgiver, MSc

Tlf: 21 07 65 10

Ansatt bilde

Nora Dotterud Lerstad

Rådgiver, Cand. pharm

Tlf: 21 07 80 28

M: 911 11 847

Ansatt bilde

Othilde Elise Håvelsrud

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 66 34

Ansatt bilde

Solveig Myking

Forsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 83 93

Bilde av Tor Erik Tellefsen

Tor Erik Tellefsen

Rådgiver

Tlf: 21 07 69 77

Bilde av Øystein Kramer-Johansen

Øystein Kramer-Johansen

Seniorrådgiver, Cand.polit.

Tlf: 21 07 81 45

M: 402 18 382

Ansatt bilde

Åse Marie Wikman Strand

Rådgiver, Cand. mag. Sykepleier

Tlf: 21 07 64 45