Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Smittevernregistre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Smittevernregistre

Avdeling

Smittevernregistre

Avdeling for smittevernregistre har ansvaret for nasjonale helseregistre innen smittevernfeltet.


Avdelinga har medarbeidere med fagbakgrunn som sjukepleiarar, biologar, leger, statsvitere/sosiologar, veterinær og teknologar. Kjernekompetansen vår er kunnskap om smittevern/infeksjonsmedisin, aktuelle lovverk om helseregister, datainnsamling, datatilarbeiding og kvalitetssikring, datautlevering, analyse og tolking av registerdatum, epidemiologi og statistikk, og kommunikasjon.

Ei viktig oppgåve for avdelinga vil vera å få til ein heilskapleg satsning på registerfeltet innan smittevern, blant anna ved å jobba for å effektivisere innrapportering frå helsetenesta, dataregistrering i registera og datautlevering, og dessutan løysingar som gjer det enklare for helsepersonell å følgja pasientar gjennom behandlingsforløpet.

Kontaktinformasjon for de ulike registrene:

  • Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS):
  • Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK):
  • Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjensteassosiserte infeksjoner (NOIS):  (for henvendelser knyttet til overvåking av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområder)  (for henvendelser knyttet til prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk)
  • Registerovervåking av virus i Norge (RAVN):
  • Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell (BIVAK):

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsleder

Karianne Johansen

Fasttelefon: 21 07 65 39

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Karianne Johansen

Karianne Johansen

Avdelingsdirektør, PhD MPharm MM

Tlf: 21 07 65 39

Bilde av André Einhaug

André Einhaug

Rådgiver, Cand. Pharm.

Ansatt bilde

Anne-Marte Bakken Kran

Overlege, MD, PhD

Tlf: 21 07 81 75

Ansatt bilde

Astrid Louise Løvlie

Seniorrådgiver, M.Phil

Tlf: 21 07 63 92

Ansatt bilde

Camilla Kjeldsberg

Rådgiver

Tlf: 21 07 64 54

Ansatt bilde

Eirik Grøndahl Langva

Bilde av Eirik Olsen

Eirik Olsen

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 81 73

Bilde av Evy Therese Dvergsdal

Evy Therese Dvergsdal

Seniorrådgiver, MSc Public Health

Tlf: 21 07 63 22

M: 992 75 397

Bilde av Gro Evensen

Gro Evensen

Seniorrådgiver, Cand.pharm.

Tlf: 21 07 69 32

Ansatt bilde

Hege Line Magnussen Løwer

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 65 44

Ansatt bilde

Hilde Synøve Waleur Bakke

Fagleder SYSVAK, Ph.D

Tlf: 21 07 64 49

M:

Ansatt bilde

Inger Lise Haugen

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 66 84

M: 917 23 528

Ansatt bilde

Ingun Heiene Tveteraas

Tlf: 21 07 65 01

Ansatt bilde

Julia Skipsfjord

Ansatt bilde

Kirsten Konsmo

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 62 67

Ansatt bilde

Lisa Nguyen

Ansatt bilde

Magnus Wenstøp Øgle

Seniorrådgiver, MSc

Tlf: 21 07 65 10

Ansatt bilde

Maiken Andrea Einvik

Tlf: 21 07 65 35

Ansatt bilde

Margrethe Larsdatter Storm

Tlf: 21 07 73 04

Ansatt bilde

Martine Narum

Tlf: 22 59 13 43

Bilde av Nina Therese Aasand

Nina Therese Aasand

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 82 44

M: 911 45 098

Ansatt bilde

Nora Dotterud Lerstad

Rådgiver, Cand. pharm

Tlf: 21 07 80 28

Ansatt bilde

Othilde Elise Håvelsrud

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 66 34

Ansatt bilde

Trude Miljeteig Ingebrigtsen

Tlf: 21 07 63 65

Bilde av Øystein Kramer-Johansen

Øystein Kramer-Johansen

Seniorrådgiver, Cand.polit.

Tlf: 21 07 81 45

M: 402 18 382

Ansatt bilde

Åse Marie Wikman Strand

Seniorrådgiver, Cand. mag. Sykepleier

Tlf: 21 07 64 45

M: 989 96 597