Hopp til innhold

Trude Margrete Arnesen

Overlege, Dr. med. MPH

Bilde av Trude Margrete Arnesen

Fagområder

samfunnsmedisin, epidemiologi, overvåking av infeksjonssykdommer, tuberkulose, migrasjonshelse

Faglig bakgrunn

Har jobbet som bydelsoverlege, samfunnsmedisinsk forsker og allmennlege i Norge, som Public health specialist i Botswana, som lege ved et lite sykehus i Rwanda og med undervisning i Tanzania. Siden 2013 ledet tuberkulosearbeidet ved FHI. Siden 2021 vært landkoordinator for Malawi i BIS prosjektet. 

Prosjekter og publikasjoner

 • Thor Indseth, Atle Fretheim, Rojan Tordhol Ezzati, Abdi Gele, Jan-Paul Brekke, Ingeborg Hess Elgersma, Anna Aasen Godøy, Lema Hussaini, Naima Said Sheikh, Gunnar Øyvind Isaksson Rø, Trude Margrete Arnesen, Mona Bjørbæk, Hodon Duahle, Solveig Engebretsen, Helena Niemi Eide, Julie Salvesen Fevåg, Martin Flatø, Mohamed Gawad, Maja Weemes Grøtting, Kjersti Helene Hernæs, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Prabhjot Kour, Anja Bråthen Kristoffersen, Angela Susan Labberton, Anja Elsrud Schou Lindman, Fredrik Methi, Charlott Nordström, Samera Azeem Qureshi, Ragnhild Anne Caroline Storste Spilker, Bjørn Heine Strand, Selam Andegiorgis Tsige, Kristin Hestmann Vinjerui, Line Vold, Kjetil Elias Telle, (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer
 • Trude Margrete Arnesen, Jacob Dag Berild, Einar Heldal, Anne Torunn Mengshoel, (2021). Tuberkulose i Norge 2019 og 2020 - med behandlingsresultater for 2018 og 2019
 • Thor Indseth, Trude Margrete Arnesen, Mona Bjørbæk, Jan-Paul Brekke, Hodon Duahle, Ingeborg Hess Elgersma, Helena Niemi Eide, Rojan Tordhol Ezzati, Julie Salvesen Fevåg, Martin Flatø, Atle Fretheim, Mohamed Gawad, Abdi Ali Gele, Anna Aasen Godøy, Maja Weemes Grøtting, Kjersti Helene Hernæs, Lema Hussaini, Anja Bråthen Kristoffersen, Angela Susan Labberton, Anja Elsrud Schou Lindman, Naima Said Sheikh, Charlott Elise Gyllenhammar Nordstrøm, Samera Azeem Qureshi, Ragnhild Anne Caroline Storste Spilker, Bjørn Heine Strand, Kjetil Elias Telle, Selam Andegiorgis Tsige, Kristin Hestmann Vinjerui, (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1
 • Thor Indseth, Ingeborg Hess Elgersma, Bjørn Heine Strand, Kjetil Elias Telle, Angela Susan Labberton, Trude Margrete Arnesen, Karin Maria Nygård, Anna Aasen Godøy, (2021). Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt
 • Thor Indseth, Anna Aasen Godøy, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Trude Margrete Arnesen, Caroline Calero Jacobsen, Kristin Hestmann Vinjerui, Kjetil Elias Telle, (2021). Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021
 • Thor Indseth, Anna Aasen Godøy, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Trude Margrete Arnesen, Caroline Calero Jacobsen, Mari Grøsland, Kjetil Elias Telle, (2020). Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall
 • Trude Margrete Arnesen, Einar Heldal, Anne Torunn Mengshoel, Karine Nordstrand,
 • Ingeborg Sundsvalen Aaberge, Audun Aase, Trude Margrete Arnesen, Gro Bergsager, Jacob Dag Berild, Hans Henrik Blystad, Tone Bruun, Anita Odveig Daae, DAGNY HAUG DORENBERG, Evy Therese Dvergsdal, Margrethe Greve-Isdahl, Astrid Louise Løvlie, Anne Torunn Mengshoel, Rikard Rykkvin, Jeanette Stålcrantz, Lill Trogstad, Didrik Frimann Vestrheim, Sara Sofie Viksmoen Watle, Berit Sofie Wiklund, Brita Askeland Winje,
 • Ingeborg Sundsvalen Aaberge, Audun Aase, Trude Margrete Arnesen, Gro Bergsager, Hans Henrik Blystad, Tone Bruun, Anita Odveig Daae, Susanne Gjeruldsen Dudman, Berit Feiring, Margrethe Greve-Isdahl, Sigrun Kongsrud, Astrid Louise Løvlie, Anne Torunn Mengshoel, Martin Steinbakk, Jeanette Stålcrantz, Lill Trogstad, Didrik Frimann Vestrheim, Sara Sofie Viksmoen Watle, Berit Sofie Wiklund, Brita Askeland Winje,
 • Trude Margrete Arnesen, Einar Heldal, Anne Torunn Mengshoel, Karine Nordstrand, Karin Rønning,
 • Bernardo Rafael Guzmán Herrador, Thale Cathrine Berg, Trude Margrete Arnesen, Lin T. Brandal, Oliver Kacelnik, Georg Kapperud, Heidi Lange, Line Vold, Silje Marie Vormdal, Karin Maria Nygård,
 • Trude Margrete Arnesen, Einar Heldal, Anne Torunn Mengshoel, Karine Nordstrand, Karin Rønning,
 • Trude Margrete Arnesen, Einar Heldal, Anne Torunn Mengshoel, Karine Nordstrand, Karin Rønning, Synne Sandbu, (2016). Tuberkulose i Norge 2015 -med behandlingsresultater for 2014
 • Trude Margrete Arnesen, Einar Heldal, Anne Torunn Mengshoel, Gunnstein Norheim, Synne Sandbu, Brita Askeland Winje, (2015). Tuberkulose i Norge 2014 – med behandlingsresultater for 2013
 • Cecilie Torp Andersen, Gunnar Skov Simonsen, Trude Margrete Arnesen, Anne Margrete Urdahl, Elisabeth Astrup, Hege Salvesen Blix, Dominique A Caugant, Kari Grave, Kjersti Wik Larssen, Madelaine Norström, Andreas Radtke, Jannice Schau Slettemeås, Dagfinn Skaare, Martin Steinbakk, Gaute Syversen, DIDRIK FRIMANN VESTRHEIM, Astrid Lousie Wester, Frode Width-Gran, (2015). NORM/NORM-VET 2014. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway.
 • Trude Margrete Arnesen, Kari Åse Eide, Gunnstein Norheim, ANNE TORUNN MENGSHOEL, Synne Sandbu, Brita Askeland Winje, (2014). Tuberkulose i Norge 2013 - med behandlingsresultater for 2012
 • Bernardo Rafael Guzmán Herrador, Trude Margrete Arnesen, Thale Cathrine Berg, Jørgen Bjørnholt, Petter Elstrøm, Oliver Kacelnik, Georg Kapperud, Heidi Lange, Emily MacDonald, Line Vold, Karin Maria Nygård, (2014). Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2013
 • Trude Arnesen, Turid Mannsåker, Synne Sandbu, Einar Heldal, Gunnstein Norheim, Kari Åse Eide, Anneke Steens, Inger Cappelen, Karin Rønning, (2013). Tuberkulose i Norge 2012 - med behandlingsresultater for 2011. Vedlagt rapport om kvalitetssikring av tuberkulosedata
 • Tone Bruun, Trude Arnesen, Petter Elstrøm, Kirsten Konsmo, Øivind Jul Nilsen, Hans Henrik Blystad, (2013). MSIS og Tuberkuloseregisteret. Årsstatistikk for 2012 og beskrivelse og evaluering av registrene
 • Bernardo Guzman Herrador, Trude Arnesen, Tone Bruun, Susanne Gjeruldsen Dudman, Petter Elstrøm, Heidi Lange, Karin Maria Nygård, Preben Ottesen, Synne Sandbu, Arnulf Soleng, Jeanette Stålcrantz, M Kirsti Vainio, Line Vold, Berit Sofie Wiklund, Ingeborg Sundsvalen Aaberge, Audun Aase, Hans Henrik Blystad, (2012). Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende. Årsrapport 2011
 • Trude Arnesen, Einar Heldal, Turid Mannsåker, Synne Sandbu, Karin Rønning, Kari Åse Eide, (2012). Tuberkulose i Norge 2010-2011. Behandlingsresultater 2009 og 2010
 • Marianne A Riise Bergsaker, Berit Feiring, Maria Elisabeth Hagerup-Jenssen, Elmira Flem, Audun Aase, Trude Arnesen, Inger Lise Haugen, Jeanette Stålcrantz, Anne-Marthe Indregard, Berit Sofie Wiklund, Silje Bruland Lavoll, DIDRIK FRIMANN VESTRHEIM, Ingeborg Sundsvalen Aaberge, M Kirsti Vainio, (2012). Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2011

Kontakt

Besøksadresse

Lovisenberggata 8, 0456 Oslo

Vis i kart