Hopp til innhold

Unni Gopinathan

Seniorforsker, MD PhD

Bilde av Unni Gopinathan

Fagområder

​​Unni Gopinathan er seniorforsker i Senter for Forskning på Epidemitiltak (CEIR) og Klynge for Global Helse ved Folkehelseinstituttet. For CEIR jobber han med utvikling av forskningsprosjekter for å styrke evaluering av smitteverntiltak samt styrke anvendelsen av denne kunnskapen. Han leder også flere NORAD- og NFR-finansierte forskningsprosjekter på hvordan helsepolitiske beslutningsprosesser kan bli mer inkluderende, både med henblikk på kilder til kunnskap som anvendes og hvilke aktører som får delta og informere prosessene: (1) NORAD-finansiert prosjekt om åpne og inkluderende helsefinansieringsbeslutninger; (2) NFR-finansiert prosjekt om hvordan lokale sivilsamfunnsorganisjoner oppfatter og tilpasser seg klimaendringer og dets helseeffekter; (3) NFR-finansiert prosjekt om hvordan kunnskap fra sivilt samfunn anvendes i beslutningsprosesser for å styrke helsesystemer og universell helsedekning (UHC). Fra mars 2020 til Mai 2021 bidro han også til instituttets koronavirusrespons.&nbs

Faglig bakgrunn

Lege med doktorgrad i medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi fra Universitetet i Oslo
Fulbright Visiting Scholar, Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice og Fellowship i helsetjenesteforskning ved Harvard Medical School i 2018/19
Global Health Fellow i Geneve i Global Policy Program organisert av Sanford School of Public Policy ved Duke University i 2011​

Prosjekter og publikasjoner

Kontakt

Mobil: 482 94 074

Besøksadresse

Myrens verksted 3L, 0473 Oslo

Vis i kart