Hopp til innhold

Unni Gopinathan

Seniorforsker, MD PhD

Bilde av Unni Gopinathan

Fagområder

Unni Gopinathan er lege i spesialisering i samfunnsmedisin og seniorforsker i Klynge for Global Helse ved Folkehelseinstituttet. Hans forskningsarbeid fokuserer for øyeblikket på hvordan helsepolitiske beslutningsprosesser kan bli mer inkluderende, både med henblikk på kilder til kunnskap som anvendes og hvilke aktører som får delta og informere prosessene. På dette temaet leder han tre prosjekter: (1) NORAD-finansiert prosjekt om åpne og inkluderende helsefinansieringsbeslutninger; (2) NFR-finansiert prosjekt om hvordan lokale sivilsamfunnsorganisjoner oppfatter og tilpasser seg klimaendringer og deres inklusjon i beslutningsprosesser som påvirker dem; (3) NFR-finansiert prosjekt om hvordan beslutningsprosesser for å styrke helsesystemer og universell helsedekning (UHC) kan bli gjort mer inkluderende og lydhøre.
Fra mars 2020 til Mai 2021 bidro han til tre deler av instituttets koronavirusarbeid: (1) vakter for Korona hotline; (2) løpende vurderinger og oppdateringer av råd utarbe

Faglig bakgrunn

Lege med doktorgrad i medisinsk biokjemi og infeksjonsimmunologi fra Universitetet i Oslo
Fellowship i helsetjenesteforskning fra Harvard Medical School i 2018/19
Global Health Fellow i Geneve i Global Policy Program organisert av Sanford School of Public Policy ved Duke University i 2011​

Prosjekter og publikasjoner

Kontakt

Mobil: 482 94 074

Besøksadresse

Sandakerveien 24c, Bygg D, 0473 Oslo

Vis i kart