Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Global helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Global helse

Klynge

Global helse


Working together to address global health challenges

Gjennom vårt arbeid i klynge for global helse medverka vi med kunnskap og kompetanse for å kunne løyse folkehelseutfordringar i samråd med partnarar i naboland, låg- og mellominntekstland og andre aktørar innan global helse. Våra overordna mål er i tråd med Verdens helseorganisasjons arbeidsprogram for 2019-2023.

Arbeidet vårt omfattar forsking, kunnskapsoppsummering, kunnskapsdeling og kunnskapsoverføring, og koordinering av folkehelsesamarbeid i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi deltek i globale nettverk og aktivitetar og samarbeider bilateralt med systerinsititusjonar på fagfelt som:

  • Beredskap og smittevern, inkluder One health, diagnostikk og vaksinar
  • Digitale helseløysingar og helseregistre
  • Miljøfarar og klimaendringar
  • Sjukdomsbyrdeberekningar
  • Systematiske oversikter og metodevurderingar (HTA)
  • Legemiddelsstatistikk og tilgang til medisinar
  • Ikkje-smittsame sjukdomar, inkludert psykisk helse
  • Organisasjonsutvikling og institusjonalisering av folkehelsefunksjonar

Gjennom våre aktivitetar og globalt samarbeid ynskjer vi å hjelpe til å nå FNs berekraftsmål. Vi samarbeida med nasjonale og internasjonale partnarar, helsemyndigheiter og direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), som også finansierar arbeidet vårt. Vi får også finansiering til forsking ved å søkje på forskingsmidlar kunngjort frå nasjonale og internasjonale kjelder. 

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Fagdirektør

Anne Bergh

Fasttelefon: 21 07 82 61

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Anne Bergh

Anne Bergh

Fagdirektør global Helse, cand. phil.

Tlf: 21 07 82 61

M:

Ansatt bilde

Elin Harriet Wyller

Bilde av Elizabeth Joan Paulsen

Elizabeth Joan Paulsen

Senior rådgiver, Master of Public Health

Tlf: 21 07 72 52

Ansatt bilde

Inger Brummenæs Scheel

Tlf: 21 07 72 53

Bilde av Jahn Frederik Alexander Claude Bredo Frøen

Jahn Frederik Alexander Claude Bredo Frøen

Forskningssjef, MD PhD

Tlf: 21 07 81 94

M: 924 93 435

Bilde av Kari Schrøder Hansen

Kari Schrøder Hansen

Fungerende avdelingsdirektør

M: 924 64 330

Bilde av Karine Nordstrand

Karine Nordstrand

Avdelingsdirektør, Cand. med

Tlf: 21 07 80 53

M: 928 11 898

Bilde av Katrine Bjørnebek Frønsdal

Katrine Bjørnebek Frønsdal

Senior forsker FHI, dr philos/PhD

Tlf: 21 07 72 84

M: 992 54 920

Bilde av Per Everhard Schwarze

Per Everhard Schwarze

Forsker 1183, Dr. Scient

Tlf: 21 07 63 86

M: 418 06 547

Ansatt bilde

Samantha Page

Bilde av Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira

Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira

MSc i Epidemiology

Tlf: 21 07 72 47

M: 464 00 471

Bilde av Christopher James Rose

Christopher James Rose

Forsker, Ph.D C.Stat

Tlf: 21 07 83 33

Ansatt bilde

Claire Glenton

Forsker, Dr.philos.

Tlf: 21 07 72 44

Bilde av Elizabeth Fleur Peacocke

Elizabeth Fleur Peacocke

Senior rådgiver

Tlf: 21 07 84 15

M: 941 60 559

Bilde av Ingvil Von Mehren Sæterdal

Ingvil Von Mehren Sæterdal

Avdelingsdirektør, Dr. philos

Tlf: 21 07 72 64

M: 970 87 730

Bilde av Lumbwe Chola

Lumbwe Chola

PhD in Health Economics

Bilde av Marit Johansen

Marit Johansen

Seniorrådgiver / Informasjonsspesialist, Master

Tlf: 21 07 72 45

Bilde av Sarah Ellen Rosenbaum

Sarah Ellen Rosenbaum

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 72 26

M: 982 56 051

Bilde av Simon Arnold Lewin

Simon Arnold Lewin

Senior Researcher

Tlf: 21 07 72 46

M: 464 00 403

Bilde av Steve Diaz French

Steve Diaz French

Seniorrådgiver, MPhil International Community Health

Tlf: 21 07 84 11

Bilde av Unni Gopinathan

Unni Gopinathan

Seniorforsker, MD PhD

Bilde av Vigdis Lauvrak

Vigdis Lauvrak

Senior forsker, Dr. Scient

Tlf: 21 07 72 88

M:

Bilde av Akuba Kwansima Dolphyne

Akuba Kwansima Dolphyne

Senior rådgiver

Tlf: 21 07 73 67

M: 939 69 904

Bilde av Andrew David Oxman

Andrew David Oxman

Forskningsleder

Tlf: 21 07 72 50

M: 482 54 924

Bilde av Ann Louise Lie

Ann Louise Lie

Senior rådgiver, MSc

Bilde av Anne Marie Sverdrup Müller

Anne Marie Sverdrup Müller

Seniorrådgiver (pensjonist), Cand. philol.

Bilde av Benedikte Louise Alveberg

Benedikte Louise Alveberg

Senior rådgiver, Mastergrad utviklingsstudier (DES)

Tlf: 21 07 84 14

M: 947 87 207

Bilde av Binyam Bogale Bungudo

Binyam Bogale Bungudo

PhD student, International Health/PhD student

Tlf: 21 07 88 29

Bilde av Brian Frank O'Donnell

Brian Frank O'Donnell

Senior rådgiver, M.P.A. Master of Public Affairs

M: 412 51 258

Bilde av Elena Torgersen

Elena Torgersen

Seniorrådgiver - Prosjektkoordinator, Dr. philos (PhD)

Tlf: 21 07 66 55

Bilde av Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

Forsker, Ph.D in Epidemiology

Tlf: 21 07 65 11

M:

Ansatt bilde

Elina Dale

Senior rådgiver, Ph.D

Bilde av Kjersti Andersen Nerhus

Kjersti Andersen Nerhus

Seniorrådgiver, Cand. scient

Tlf: 21 07 81 64

Bilde av Kjersti Mørkrid Blom-Bakke

Kjersti Mørkrid Blom-Bakke

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 73 65

M: 995 46 157

Bilde av Lieke Fleur Heupink

Lieke Fleur Heupink

Advisor, Master

M: 484 81 791

Bilde av Marit Hasle

Marit Hasle

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 68 68

Bilde av Marita Sporstøl Fønhus

Marita Sporstøl Fønhus

Seniorforsker, Ph.D

M: 402 02 349

Ansatt bilde

Nina Sophie Justnæs

Bilde av Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen

Avdelingsdirektør, Cand Jur / LLM

M: 911 62 566

Bilde av Solfrid Johansen

Solfrid Johansen

Senior rådgiver

Tlf: 21 07 65 99

Bilde av Sonja Lynn Myhre

Sonja Lynn Myhre

Senior rådgiver, PhD

Tlf: 21 07 81 57

M: 954 11 545