Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Global helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Global helse

Klynge

Global helse


Working together to address global health challenges

Gjennom arbeidet vårt i klynge for global helse medverkar vi med kunnskap og kompetanse for å kunne løyse folkehelseutfordringar i samråd med partnarar i naboland, låg- og mellominntektsland og andre aktørar innan global helse. Våre overordna mål er i tråd med Verdsorganisasjonen for helse sitt arbeidsprogram for 2019–2023.

Arbeidet vårt omfattar forsking, kunnskapsoppsummering, kunnskapsdeling og kunnskapsoverføring, og koordinering av folkehelsesamarbeid i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi deltek i globale nettverk og aktivitetar og samarbeider bilateralt med søsterinsititusjonar på fagfelt som:

  • Beredskap og smittevern, inkludert One health, diagnostikk og vaksinar
  • Digitale helseløysingar og helseregistre
  • Miljøfarar og klimaendringar
  • Sjukdomsbyrdeberekningar
  • Systematiske oversikter og metodevurderingar (HTA)
  • Legemiddelstatistikk og tilgang til medisinar
  • Ikkje-smittsame sjukdommar, inkludert psykisk helse
  • Organisasjonsutvikling og institusjonalisering av folkehelsefunksjonar

Gjennom våre aktivitetar og globalt samarbeid ønsker vi å hjelpe til å nå FNs berekraftsmål. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale partnarar, helsemyndigheiter og direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), som òg finansierer arbeidet vårt. Vi får dessutan finansiering til forsking ved å søke på forskingsmiddel kunngjort frå nasjonale og internasjonale kjelder. 

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Fagdirektør

Anne Bergh

Mobiltelefon:

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Anne Bergh

Anne Bergh

Fagdirektør global Helse, cand. phil.

M:

Bilde av Asbjørg Olaug Solberg Christophersen

Asbjørg Olaug Solberg Christophersen

Senior forsker, PhD

M:

Bilde av Elizabeth Joan Paulsen

Elizabeth Joan Paulsen

Senior rådgiver, Master of Public Health

M: 924 82 037

Bilde av Karine Nordstrand

Karine Nordstrand

Avdelingsdirektør, Cand. med

M: 928 11 898

Bilde av Katrine Bjørnebek Frønsdal

Katrine Bjørnebek Frønsdal

Senior forsker FHI, dr philos/PhD

M: 992 54 920

Bilde av Per Everhard Schwarze

Per Everhard Schwarze

Forsker 1183, Dr. Scient

M: 908 14 229

Bilde av Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira

Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira

Ph.D

M: 464 00 471

Bilde av Ane-Marthe Solheim Skar

Ane-Marthe Solheim Skar

Avdelingsdirektør, PhD i psykologi

M: 976 61 591

Bilde av Elizabeth Fleur Peacocke

Elizabeth Fleur Peacocke

Senior rådgiver

Tlf:

M: 941 60 559

Ansatt bilde

Hassan Njie

Bilde av Lieke Fleur Heupink

Lieke Fleur Heupink

Advisor, Master

M: 484 81 791

Bilde av Lumbwe Chola

Lumbwe Chola

PhD in Health Economics

Bilde av Marit Johansen

Marit Johansen

Seniorrådgiver / Informasjonsspesialist, Master

Tlf:

Bilde av Raju Sira Mahalingappa Guru

Raju Sira Mahalingappa Guru

Bilde av Steve Diaz French

Steve Diaz French

Seniorrådgiver, MPhil International Community Health

Bilde av Unni Gopinathan

Unni Gopinathan

Seniorforsker, MD PhD

Bilde av Victoria Charlotte Simensen

Victoria Charlotte Simensen

Senior rådgiver, MD

Bilde av Akuba Kwansima Dolphyne-Haugen

Akuba Kwansima Dolphyne-Haugen

Senior rådgiver

M: 939 69 904

Bilde av Ann Louise Lie

Ann Louise Lie

Senior rådgiver, MSc

Bilde av Anne Marie Sverdrup Müller

Anne Marie Sverdrup Müller

Seniorrådgiver (pensjonist), Cand. philol.

Bilde av Benedikte Louise Alveberg

Benedikte Louise Alveberg

Senior rådgiver, Mastergrad utviklingsstudier (DES)

M: 947 87 207

Bilde av Brian Frank O'Donnell

Brian Frank O'Donnell

Senior rådgiver, M.P.A. Master of Public Affairs

M: 412 51 258

Bilde av Elena Torgersen

Elena Torgersen

Seniorrådgiver - Prosjektkoordinator, Dr. philos (PhD)

Bilde av Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

Forsker, Ph.D in Epidemiology

M:

Bilde av Elina Dale

Elina Dale

Senior rådgiver, Ph.D

Bilde av Kjersti Andersen Nerhus

Kjersti Andersen Nerhus

Seniorrådgiver, Cand. scient

Bilde av Kjersti Mørkrid Blom-Bakke

Kjersti Mørkrid Blom-Bakke

Forsker, Ph.D

M: 995 46 157

Bilde av Marit Hasle

Marit Hasle

Seniorrådgiver

Ansatt bilde

Nina Sophie Justnæs

Bilde av Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen

Avdelingsdirektør, Cand Jur / LLM

M: 911 62 566

Bilde av Ragnhild Dybdahl

Ragnhild Dybdahl

Seniorrådgiver, PhD

M: 414 70 508

Bilde av Solfrid Johansen

Solfrid Johansen

Senior rådgiver

Bilde av Sonja Lynn Myhre

Sonja Lynn Myhre

Senior rådgiver, PhD

M: 954 11 545