Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Global helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Global helse

Klynge

Global helse


Working together to address global health challenges

Gjennom arbeidet vårt i klynge for global helse medverkar vi med kunnskap og kompetanse for å kunne løyse folkehelseutfordringar i samråd med partnarar i naboland, låg- og mellominntektsland og andre aktørar innan global helse. Våre overordna mål er i tråd med Verdsorganisasjonen for helse sitt arbeidsprogram for 2019–2023.

Forskningsstrategien vår for 2022-2027 kan lastes ned her:

Arbeidet vårt omfattar forsking, kunnskapsoppsummering, kunnskapsdeling og kunnskapsoverføring, og koordinering av folkehelsesamarbeid i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi deltek i globale nettverk og aktivitetar og samarbeider bilateralt med søsterinsititusjonar på fagfelt som:

  • Beredskap og smittevern, inkludert One health, diagnostikk og vaksinar
  • Digitale helseløysingar og helseregistre
  • Miljøfarar og klimaendringar
  • Sjukdomsbyrdeberekningar
  • Systematiske oversikter og metodevurderingar (HTA)
  • Legemiddelstatistikk og tilgang til medisinar
  • Ikkje-smittsame sjukdommar, inkludert psykisk helse
  • Organisasjonsutvikling og institusjonalisering av folkehelsefunksjonar

Gjennom våre aktivitetar og globalt samarbeid ønsker vi å hjelpe til å nå FNs berekraftsmål. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale partnarar, helsemyndigheiter og direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), som òg finansierer arbeidet vårt. Vi får dessutan finansiering til forsking ved å søke på forskingsmiddel kunngjort frå nasjonale og internasjonale kjelder. 

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Fagdirektør

Njål Høstmælingen

Mobiltelefon: 91 16 25 66

Besøksadresse

Myrens verksted 3L

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen

Avdelingsdirektør, Cand Jur / LLM

M: 911 62 566

Bilde av Bente Faugli

Bente Faugli

Senior rådgiver, MSc

M: 450 30 157

Bilde av Frode Forland

Frode Forland

Fagdirektør, MD DPH

M: 986 34 044

Bilde av Ingvild Fjeldheim

Ingvild Fjeldheim

Overlege, MD

M:

Bilde av Katrine Bjørnebek Frønsdal

Katrine Bjørnebek Frønsdal

Senior forsker FHI, dr philos/PhD

M: 992 54 920

Bilde av Knut Nyfløt

Knut Nyfløt

Avdelingsdirektør, Cand Mag

M: 924 63 200

Bilde av Linda Martinsen

Linda Martinsen

Seniorrådgiver, Master i samfunnsøkonomi

M: 934 67 972

Bilde av Per Everhard Schwarze

Per Everhard Schwarze

Forsker 1183, Dr. Scient

M: 908 14 229

Bilde av Ragnhild Dybdahl

Ragnhild Dybdahl

Seniorrådgiver/programdirektør, PhD

M: 414 70 508

Bilde av Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira

Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira

Ph.D

M: 464 00 471

Bilde av Ane-Marthe Solheim Skar

Ane-Marthe Solheim Skar

Avdelingsdirektør, PhD i psykologi

M: 976 61 591

Bilde av Elizabeth Fleur Peacocke

Elizabeth Fleur Peacocke

Senior rådgiver

Tlf:

Bilde av Lieke Fleur Heupink

Lieke Fleur Heupink

Advisor, Master

Bilde av Mahima Venkateswaran

Mahima Venkateswaran

Postdoktor/Forsker, PhD global helse

M:

Bilde av Marit Johansen

Marit Johansen

Seniorrådgiver / Informasjonsspesialist, Master

Tlf:

M: 472 76 764

Bilde av Steve Diaz French

Steve Diaz French

Seniorrådgiver, MPhil International Community Health

Bilde av Unni Gopinathan

Unni Gopinathan

Seniorforsker, MD PhD

M: 482 94 074

Bilde av Akuba Kwansima Dolphyne-Haugen

Akuba Kwansima Dolphyne-Haugen

Senior rådgiver

M: 939 69 904

Bilde av Ann Louise Lie

Ann Louise Lie

Senior rådgiver, MSc

M: 400 84 303

Bilde av Benedikte Louise Alveberg

Benedikte Louise Alveberg

Senior rådgiver, Masters Degree (MA) Political sciences

M: 947 87 207

Bilde av Elena Torgersen

Elena Torgersen

Seniorrådgiver - Prosjektkoordinator, Dr. philos (PhD)

M: 412 73 040

Bilde av Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

Forsker, Ph.D in Epidemiology

M:

Bilde av Elina Dale

Elina Dale

Senior rådgiver, Ph.D

Bilde av Kjersti Andersen Nerhus

Kjersti Andersen Nerhus

Seniorrådgiver, Cand. scient

Bilde av Kjersti Mørkrid Blom-Bakke

Kjersti Mørkrid Blom-Bakke

Forsker, Ph.D

M: 995 46 157

Bilde av Liv Merete Brynildsen Reinar

Liv Merete Brynildsen Reinar

Fungerende avdelingsdirektør, Master of Science Primary Care

M: 928 32 282

Bilde av Marit Hasle

Marit Hasle

Seniorrådgiver, Master of Management

Bilde av Solfrid Johansen

Solfrid Johansen

Senior rådgiver

M: 970 41 068

Bilde av Sonja Lynn Myhre

Sonja Lynn Myhre

Senior rådgiver, PhD

M: 954 11 545