Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse - NOU 2019:25 Med rett til å mestre

Publisert

Folkehelseinstituttet vil i dette høringssvaret primært fokusere på to aspekter ved NOU 2019:25. Vi vil forsøke å se videregående opplæring og forslagene i NOU 2019:25 i et folkehelseperspektiv, fordi vi mener perspektivet bør være gjennomgripende på tvers av sektorer. Vi vil også se NOU 2019:25 i sammenheng med NOU 2019:3 og dermed trekke inn et kjønnsperspektiv. Spesielt er det viktig at innhold og struktur i videregående opplæring gir bedre muligheter for at gutter lykkes med skolen, og at kjønnssegregering av arbeidslivet motvirkes.

Folkehelseinstituttet vil i dette høringssvaret primært fokusere på to aspekter ved NOU 2019:25. Vi vil forsøke å se videregående opplæring og forslagene i NOU 2019:25 i et folkehelseperspektiv, fordi vi mener perspektivet bør være gjennomgripende på tvers av sektorer. Vi vil også se NOU 2019:25 i sammenheng med NOU 2019:3 og dermed trekke inn et kjønnsperspektiv. Spesielt er det viktig at innhold og struktur i videregående opplæring gir bedre muligheter for at gutter lykkes med skolen, og at kjønnssegregering av arbeidslivet motvirkes.


NOU 2019:25 «Med rett til å mestre» tar mange viktige grep om struktur og
innhold i videregående opplæring. Den søker å skape et opplæringstilbud
som er tilgjengelig for alle, møter alle med et tilbud tilpasset den enkelte og
som gir den enkelte tid til å oppleve mestring på veien mot studie- eller
yrkeskompetanse (s 9). Disse prinsippene er gjennomgående for forslagene i
NOU 2019:25, og er prinsipper vi deler.

Vårt høringssvar vil primært dreie seg om to aspekter ved NOU 2019:25. Vi vil
forsøke å se videregående opplæring og forslagene i NOU 2019:25 i et
folkehelseperspektiv, fordi vi mener perspektivet bør være gjennomgripende
på tvers av sektorer. Vi vil også se NOU 2019:25 i sammenheng med NOU
2019:3 og dermed trekke inn et kjønnsperspektiv. Spesielt er det viktig at
innhold og struktur i videregående opplæring gir bedre muligheter for at
gutter lykkes med skolen, og at kjønnssegregering av arbeidslivet motvirkes.

Les hele høringsuttalelsen: