Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

Artikkel

Høringsuttalelse - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens

Folkehelseinstituttets kommentar til høringen

Folkehelseinstituttets kommentar til høringen


Generell kommentar

Målsettingen i Demensplan 2015 er at alle kommuner innen 2015 bør kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. Dette lovforslaget kommer som en naturlig konsekvens av dette – og støttes.

Mindre kommentarer

  1. Flere steder i dokumentet brukes betegnelsen «demente». Dette er uheldig og kan være stigmatiserende. Fagmiljøet anbefaler å bruke «personen/er med demens».
  2. «Lovplikta som det er gjort framlegg om, skal gjelde overfor personar med demensdiagnose.» Kommentar: Dette prinsippet støttes. Det er imidlertid ønskelig at det presiseres at hos personer der det er mistanke om demens, skal kommunens helsetjenester sørge for utredning og diagnostikk i henhold til anbefalt standard (jf. Nasjonal Faglig Retningslinje om Demens).
  3. "Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 7. Kommunen kan ikke kreve egenandel dersom dagaktivitetstilbud gis som avlastningstiltak for pårørende, jf. loven § 3-6 nr. 2". Kommentar: Det vil være vanskelig å skille mellom når et dagtilbud er ene og alene til personen med demens, eller når det også vil tjene som avlastning for pårørende. I praksis vil dette skillet stå mellom de som har pårørende og de som ikke har det, noe som kanskje ikke er rettferdig når det gjelder krav om å betale egenandel.