Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse - Midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering

Publisert

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår midlertidige endringer i lov 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) slik at loven gir et klart hjemmelsgrunnlag for personers plikter etter nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering av personer som har fått påvist covid-19.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår midlertidige endringer i lov 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) slik at loven gir et klart hjemmelsgrunnlag for personers plikter etter nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering av personer som har fått påvist covid-19.


Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. mai med frist for innspill 27. mai kl 1600.

FHI har noen merknader til lovendringsforslaget. Generelt og helt overordnet vil vi understreke at effektivt smittevernarbeid er helt avhengig av at befolkningen har høy tillit til myndighetenes arbeid. 

Bakgrunnsdokumenter: