Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 20 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 20 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 20 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er relativt stabil. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er stabilt lavt og normalt for årstiden. Funnene i rapporten kan være noe påvirket av fridagene i uke 20.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er relativt stabil. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er stabilt lavt og normalt for årstiden. Funnene i rapporten kan være noe påvirket av fridagene i uke 20.


Ukerapporten for uke 20, og tidligere publiserte ukerapporter:

Siste ukerapport for sesongen 2022/2023 publiseres 25. mai 2023.

Sammendrag uke 20

  • Det har vært lite sykdom som følge av covid-19 i befolkningen de siste ukene. Det er stabil trend eller svak nedgang i de fleste overvåkingssystemene. Overvåkingen av virus i avløpsvann har siden uke 14 vist en synkende trend, med noen fluktuasjoner. Foreløpige tall for innleggelser med covid-19 som hovedårsak viser en nedgang til 64 i uke 20 etter 99 i uken før. Antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 har også gått svakt ned de siste ukene. Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt (én innleggelse i uke 20 og 5 i uke 19), og det samme gjelder covid-19-assosierte dødsfall (15 dødsfall i uke 20 og 16 i uke 19). Tallene ventes noe oppjustert. Også andel legebesøk for bekreftet covid-19 og antall og andel positive prøver for SARS-CoV-2 er lavt for øyeblikket. Rekombinante varianter av XBB utgjør over 94 % av SARS-CoV-2 prøvene og blant disse er det ennå XBB.1.5 varianten som dominerer, men med raskt økende andel av XBB.1.9.
  • Denne vinterens influensaepidemi er nå over og har vært under utbruddsterskelen siden uke 15. Det påvises ennå noe influensa B. Antall nye registrerte innleggelser gikk ned fra 41 i uke 19 til 28 i uke 20. Det er ikke rapportert om nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 20. Ordinær overvåkingssesong for influensa løper fra uke 40 til uke 20 påfølgende år, og ukerapportering og deler av overvåkingen nedjusteres utenfor denne perioden. Denne ukes rapport markerer derfor slutten av sesongen, men overvåkingen fortsetter imidlertid ukentlig året igjennom.
  • Når det gjelder andre årsaker til luftveisinfeksjoner, har det vært en bratt økning i andel påviste rhinovirus de siste ukene (18,9 % i uke 20). Dette er normalt for årstiden. Det sees også en svakere økning i andel påviste parainfluensavirus (7,8 % i uke 20).
  • Dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjon har vært stabile de siste ukene.
  • Vaksinasjon mot influensa: Influensautbruddet er nå over for denne sesongen, og vaksinasjon er dermed lite aktuelt. Dersom man skal reise til et land eller område med utbredt influensasirkulasjon, bør man likevel vurdere influensavaksine for personer i risikogruppene. Per 21. mai er 64 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 36 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 7,9 %.
  • Vaksinasjon mot covid-19: Aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere er anbefalt en ny oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Per 21. mai 2023 er 75 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 61 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose. 26 % i aldersgruppen 75 år og eldre er vaksinert med 5. dose.
  • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke mot sommeren.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig.