Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 14 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 14 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 14 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er svakt økende, samtidig som innleggelser med luftveisinfeksjon er relativt stabilt og normal for årstiden. Utviklingen av luftveisepidemiene er usikker.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er svakt økende, samtidig som innleggelser med luftveisinfeksjon er relativt stabilt og normal for årstiden. Utviklingen av luftveisepidemiene er usikker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 14, og tidligere publiserte ukerapporter:

Ukerapporten blir publisert annenhver uke. Neste rapport kommer torsdag 27.04.2023.

Sammendrag uke 14

 • Covid-19-epidemien økte i ukene frem mot påske, men gikk noe ned i uke 14. Det er for tidlig å si om dette skyldes etterslep i rapporteringen, eller om påskeferien har bremset smittespredningen. Det har vært en nedgang i testaktivitet i påsken, men fortsatt økning i andel positive prøver. Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist gradvis økning fra februar til første uken i april. Målingen siste uke (uke 14) viser en nedgang, men data fra denne uken (påskeuken) må tolkes varsomt. Antall innleggelser med covid-19 gikk noe ned siste uke etter en økning frem mot påske, men antallet vil trolig oppjusteres. Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt, men det har vært en liten oppgang i covid-19-assosierte dødsfall. Omikron XBB.1.5 er dominerende i Norge og prevalensen øker fortsatt. Denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer.
 • Influensaepidemien kan ha passert en tredje topp i uke 12 som skyldes influensa B-virus, mens influensa A har falt til meget lav forekomst. Tallene for uke 14 (påskeuka) var klart lavere, men data fra denne uken må tolkes varsomt.
 • RSV-infeksjonsepidemien er på et stabilt, lavt nivå.
 • Infeksjoner med invasive gruppe A-streptokokker (GAS): FHI fikk i vinter meldt flere invasive GAS-infeksjoner til MSIS enn det som ble meldt i årene før covid-19-pandemien. Økningen har vært tydeligst etter nyttår og blant barn under 10 år.
 • Dødelighet: Dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjon har vært stabile de siste ukene, foruten om en liten oppgang i covid-19 assosierte dødsfall.
 • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke i tiden fremover, samtidig som influensaepidemien fortsatt kan vare noen uker til.
 • Vaksinasjon mot influensa er fortsatt aktuelt i deler av landet og kan beskytte godt mot influensa B som dominerer blant de sirkulerende influensavirusene.
 • Vaksinasjon mot covid-19: Aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
 • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
 • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.