Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forekomst av typiske long covid plager blant 2,3 millioner nordmenn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forekomst av typiske long covid plager blant 2,3 millioner nordmenn

Nyhet

Forekomst av typiske long covid plager blant 2,3 millioner nordmenn

En ny studie viser at typiske long covid plager og symptomer som kortpustethet, hoste og utmattelse er noe mer forekommende blant personer med gjennomgått covid-19 enn blant personer uten gjennomgått covid-19.

Bilde: Trøtt mann foran pc
Tretthet og utmattelse er symptomer på senvirkninger etter covid-19. Colourbox

En ny studie viser at typiske long covid plager og symptomer som kortpustethet, hoste og utmattelse er noe mer forekommende blant personer med gjennomgått covid-19 enn blant personer uten gjennomgått covid-19.


Studien er gjort av forskere ved FHI og er nylig publisert i Scientific Reports.

Mange personer sliter med senfølger etter covid-19, men utbredelsen av typiske langvarige symptomer og plager etter covid-19 er ikke kjent.

Forskere ved FHI og Lunds Universitet har studert forekomsten av legemeldte plager etter positiv test for SARS-CoV-2 og gjennomgått infeksjon. Plager og symptomer ble identifisert ved hjelp av diagnosekoder rapportert i legekonsultasjoner i allmennpraksis. Forskerne sammenlignet så forekomsten av plagene i gruppen av smittede med forekomsten i to andre grupper: de som testet negativt for viruset og de som ikke testet seg. Til sammen inngikk om lag 2,3 millioner nordmenn i studien, hvorav 75 979 testet positivt.

– Vi fant at forekomsten var noe høyere blant de som testet positivt, enn blant de som testet negativt eller ikke testet seg, forteller Karin Magnusson, seniorforsker ved FHI, som har ledet studien.

– Ingen av deltakerne var innlagte i perioden rundt testdato, og funnene gjelder derfor for covid-19 som er antatt å gi et mildt sykdomsforløp, sier hun.

Bilde viser plot chart av forekomst av symptomer/plager rapportert av allmennlegen per 10 000 personer

Plager som ofte ses hos allmennlegen

Legebesøkene som ble undersøkt gjaldt typiske plager eller symptomer som ofte ses hos allmennlegen: generelle plager (utmattelse og tretthet), respiratoriske plager (hoste og kortpustethet) samt nevrologiske plager (hukommelsesproblemer, forstyrrelse av konsentrasjon, desorientering) (se fakta om studien under).

Blant de smittede fant forskerne om lag 50 til 250 flere per 10 000 individer som besøkte allmennlegen med generelle og respiratoriske plager etter 6 måneder, enn hva som ble funnet blant de ikke-smittede. Det var kun 5 til 10 per 10 000 flere som besøkte allmennlegen med nevrologiske plager etter 6 måneder, blant de smittede enn blant de ikke-smittede. Konsultasjoner for kombinasjoner eller opphoping av flere av plagene i samme individ var sjeldent.

– Tallene kan virke små, men vi må huske at per i dag har flere hundre tusen til millioner av oss vært smittet med SARS-CoV-2 viruset. FHI antar at ca. 90% av befolkningen har vært smittet. Studien vår viser at et betydelig antall fortsatt vil ha plager eller symptomer et halvt år etter at de ble smittet. Dette utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om covid-19 og viser veien for videre forskning. For eksempel vil personer som fortsatt har plager etter seks måneder ha behov for helsehjelp. Det er per nå uklart hvordan senfølger etter covid-19 kan forebygges og behandles, sier Magnusson.

Hør også Folkehelsepodden om senfølger av covid-19

Fakta om studien

 • Referanse: Karin Magnusson, Aleksandra Turkiewicz, Signe Flottorp, Martin Englund. Prevalence of long COVID complaints in persons with and without COVID-19. Sci Rep 13, 6074 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32636-y
 • Studien er et samarbeid mellom forskere ved FHI og forskere ved Lunds Universitet.
 • Studien benyttet data fra Beredskapsregisteret for COVID-19 for perioden 1. august 2020 til 1. august 2021.
 • Studien er en registerbasert studie av om lag 2,3 millioner nordmenn i alderen 18-70 år som testet positivt for SARS-CoV-2, testet negativt for SARS-CoV-2 og som ikke-testet seg og som ble tilordnet en tilfeldig testdato for muligheter for sammenligning.
 • Personer som var innlagt på sykehus fra 2 dager før, til opp til 14 dager etter testdato ble ekskludert. Funnene i studien gjelder derfor for antatt mild COVID-19 sykdom.
 • Gruppene av smittede og ikke-smittede ble studert fra testdato og frem til 6 måneder etter.
 • Plagene ble identifisert ved hjelp av diagnosekoder rapportert av fastleger og av legevakt.
 • Diagnosekodene som ble undersøkt var (etter ICPC-2 klassifisering):
  • Respiratoriske plager: kortpustethet/dyspné (R02), hoste (R05)
  • Nevrologiske plager: Hukommelsesforstyrrelse, inklusive amnesi, desorientering og forstyrrelse av konsentrasjon (P20)
  • Generelle plager: Slapphet/tretthet, inklusive kronisk tretthet, postviral tretthet, tretthet, utmattelse og utslitthet (A04), sykdomsfølelse inklusive utilpasshet og illebefinnende (A05), generelle symptomer/plager IKA inklusive døsighet, falle/klappe sammen, klossethet, somnolens (A29).

Forskere ved FHI har tidligere oppsummert studier av senfølger etter covid-19 i hurtigoversikter. Den nyeste finnes her: Himmels JPW, Meneses-Echavez JF, Brurberg KG. Post COVID-19 condition and new onset diseases after COVID-19 [Senfølger etter covid-19 og nyoppstått sykdom etter covid-19: hurtigoversikt 2022] Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2022