Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fire av ti fødende får epiduralbedøvelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fire av ti fødende får epiduralbedøvelse

Nyhet

Fire av ti fødende får epiduralbedøvelse

I 2022 fikk 44 prosent av norske kvinner epiduralbedøvelse under fødselen, mens 14 prosent fikk spinalbedøvelse. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

I 2022 fikk 44 prosent av norske kvinner epiduralbedøvelse under fødselen, mens 14 prosent fikk spinalbedøvelse. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Epiduralbedøvelse blir i økende grad brukt ved norske fødeavdelinger. Epidural settes typisk når fødselen er godt i gang og benyttes også til å kunne gjøre et keisersnitt dersom fødselen ender med det. 

– Bruk av smertelindring under fødsel er blitt mer og mer utbredt. Til tider har det også vært skarp debatt om fordeler og ulemper ved epiduralbedøvelse. Epidural gir god smertelindring, men det har vært hevdet at det kan øke fødselslengden, øke bruken av tang, vakuum og keisersnitt. Det virker imidlertid som det heller er andre forhold enn selve epiduralbedøvelsen som påvirker dette, sier overlege Ferenc Macsali i Folkehelseinstituttet. 

Spinalbedøvelse kan også brukes som smertelindring under fødsel, men har mer kortvarig effekt. Spinal er oftere et godt valg når det skal gjøres keisersnitt der kvinnen ikke allerede har epiduralbedøvelse, eller der epidural er lagt – men ikke gir god nok bedøvelse for bruk under en operasjon. 

Mer om de nye 2022-tallene:

Begge smertelindringene øker

Bruken av epiduralbedøvelse under fødsel har gått opp fra 33 prosent til 44 prosent de siste ti årene. Bruken av spinalbedøvelse er mer stabil og har kun økt fra 11 prosent til 14 prosent. 
 
Blant de som fødte vaginalt og ikke måtte ha akutt keisersnitt i fødsel, har bruken av epidural- eller spinal bedøvelse økt fra 34 til 47 prosent. 
– Andelen keisersnitt i Norge har vært helt stabilt rundt 16 prosent de siste ti årene, så det er grunn til å tro at hele økningen skyldes smertelindring i forbindelse med vaginal fødsel, sier Ferenc Macsali. 

Figur 1 viser bruk av epidural- og spinalbedøvelse fordelt på fødeinstitusjon i 2022
Kilde: Medisinsk fødselsregisters statistikkbanke, 28. mars 2023.

Brukes mindre ved små sykehus

Den samlede bruken av epidural- og spinalbedøvelse var i 2022 ganske lik ved større sykehus. De minste sykehusene skiller seg ut med mindre bruk av både epidural og spinal. 

– Det kan blant annet ha sammenheng med tilgang på anestesipersonell. Rikshospitalet skiller seg ut med høyest bruk av de to smertelindringsmetodene. Ved Rikshospitalet føder de kvinnene i Norge som har størst risiko for fødselskomplikasjoner. Sykehuset har også en større andel eldre kvinner som føder. Dette kan til sammen trolig forklare den høye bruken av både epidural- og spinalbedøvelse, tror overlegen.   

Brukes mest ved første fødsel og etter tidligere keisersnitt

Ikke overraskende er bruken av epidural høyest blant førstegangsfødende og blant dem som har hatt keisersnitt tidligere. Dette gjelder spesielt blant de kvinnene der fødselen i tillegg ble satt i gang kunstig. 

Figur 2 viser bruk av epidural fordelt på Robsongrupper 2013–2022
Kilde: Medisinsk fødselsregisters statistikkbanke, 28. mars 2023.

– Vi ser at bruk av epidural har steget de siste ti årene. Vi vet samtidig at forekomsten av keisersnitt og forløsning med tang og vakuum er helt stabil, så mer bruk av smertelindring ser dermed ikke ut til å påvirke bruken av slike inngrep i Norge. Det er store forskjeller i bruken av smertelindring mellom førstegangs- og flergangsfødende og hvorvidt fødselen blir satt i gang eller ikke, konkluderer overlege Ferenc Macsali i Folkehelseinstituttet.